NICO-expeditie start Caribisch deel van onderzoeksprogramma #ChangingOceans

25 januari 2018

Welke veranderingen spelen er in de Caribische Zee? Op 25 januari vertrekt onderzoeksschip RV Pelagia uit de haven van Willemstad om voor anderhalve maand onderzoek te doen naar klimaatverandering in de Caribische Zee. In de omgeving van Curaçao, Bonaire, Aruba, St. Maarten, Saba en St. Eustatius onderzoeken mariene biologen koralen en blauwalgen, nutriënten in oceaanstromingen en het rijke ecosysteem op de flanken van de zeeberg bij Saba.

De NICO-expeditie (Netherlands Initiative Changing Oceans) is een wetenschappelijke vaartocht waaraan 100 onderzoekers van 20 organisaties deelnemen. Uniek aan de expeditie is het multidisciplinaire karakter. Er varen geologen, zeebiologen, ecologen en oceanografen mee die onder meer onderzoeksvragen hebben opgepakt uit de Oceanennotitie die de Rijksministerraad vorig jaar heeft goedgekeurd.

Blauwalgvelden

Vanaf Willemstad vaart het schip richting Bonaire waar wordt gekeken naar blauwalgen op 50 tot 90 meter diepte. Deze blauwalgen hebben mogelijk een negatief effect op ondiepere koraalriffen en daarnaast zijn wetenschappers geïnteresseerd in de gifstoffen die deze bacteriën kunnen produceren die schadelijk zijn voor vissen. Verder zal er onderzoek gedaan worden naar hun functioneren van deze blauwwieren overdag en ’s-Nachts en naar welke bronnen van stikstof zij gebruiken. Onderweg verrichten de onderzoekers ook allerlei reguliere metingen omdat omgevingsinvloeden zoals temperatuur, zoutgehalte en concentraties van voedingsstoffen waarschijnlijk zijn veranderd als gevolg van vervuiling, overbevissing en klimaatverandering.

Oceaanstromingen

Tussen Aruba en St. Maarten gaan onze oceanografen op zoek naar oceaanstromingen. Dit zijn belangrijke transportsystemen die voedingsstoffen van a naar b brengen. Satellieten geven informatie over de locatie en grootte van deze 'oceaanwervels' maar niet over hun eigenschappen onder het wateroppervlak. Kennis over deze wervels is van groot belang om de effecten op het lokale klimaat en het ecosysteem te begrijpen.

PelagiaAfbeelding: Pelagia

Zeeberg bij Saba

Bij Saba duikt de NICO-expeditie de diepte in op zoek naar de rijzende 'zeeberg', een rijk ecosysteem waarover nog weinig bekend is. Door de aanwezigheid van voedsel en harde stroming verwachten de wetenschappers dat er op de bergflanken veel leven te vinden is zoals rifvormende sponzen en koudwaterkoralen. Deze riffen hebben een belangrijke functie als schuilplaats, kraamkamer en leefomgeving voor vis en kreeftachtigen. Ook hopen de wetenschappers hun steentje bij te dragen aan een duurzaam beheersysteem voor de visserij. Met de nieuwste DNA-technieken kunnen vispopulaties tegenwoordig in kaart worden gebracht.

Koraalriffen

Bij Saba en St Eustatius blijft de RV Pelagia nog iets langer rondvaren. Langs de windzijdes worden de diepe koraalriffen langs de windzijdes onderzocht. Omdat de waterkwaliteit er goed is, verwachten de onderzoekers mogelijk koralen aan te treffen op dieptes van 100 meter. Ook bezoeken we de Sababank. Het grootste koraalrif in het koninkrijk is een interessant koraalrif omdat het niet zo sterk wordt beïnvloed door lokale vervuiling of bevissing. Veranderingen aan het rif zijn voornamelijk toe te schrijven aan de stijgende zeewatertemperatuur als gevolg van klimaatveranderingen. De NICO-onderzoekers hopen meer inzicht te krijgen in het functioneren van dit bijzondere koraalrif door de productiviteit van de bodemgemeenschap (netto zuurstof productie) en de netto kalkproductie te meten. 

Lees meer over de onderzoeksetappes in de Caribische Zee:


Meer informatie:

Ga naar: www.nico-expeditie.nl en volg de NICO-expeditie via onze sociale media voor het laatste nieuws, events en blogs:

Facebook - @NICO-expedition
Twitter - @NICOexpedition
Instagram - @nicoexpedition
Flickr - NICOexpedition
YouTube - NICO expedition

Contact :

Communicatie NICO-expeditie:
Margaux Tjoeng
e-mail: nico-pr@nioz.nl
tel: 31 6 107 09 696

Kim Sauter
e-mail: nico-pr@nioz.nl
tel: 31 6 253 26 070

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Caribisch onderzoek een multidisciplinaire benadering

Speerpunt

De Blauwe route: water als weg naar innovatieve en duurzame groei