Geen ontvangstbevestiging ontvangen voor Vernieuwingsimpuls Veni?

12 januari 2018

Afgelopen week, woensdag 10 januari, was de sluitingsdatum van de Veni-call 2018. Zoals u wellicht weet heeft er een technische storing plaatsgevonden in het indieningssysteem ISAAC. Bij deze bieden wij onze excuses aan voor de vervelende gevolgen die dit voor u heeft gehad.

We vragen u vriendelijk contact op te nemen met NWO indien u nog geen onvangstbevestiging heeft ontvangen over uw aanvraag. U kunt daarvoor terecht bij het domein of het domeinoverschrijdende loket, waar u uw aanvraag heeft ingediend. Overigens zijn alle aanvragen die via ProjectNet bij ZonMw zijn ingediend in goede orde ontvangen.

Contact

Domeinoverschrijdend: DOveni@nwo.nl

Domein Exacte en Natuurwetenschappen: Veni_science@nwo.nl

Domein Sociale en Geesteswetenschappen: sgw-veni@nwo.nl

Domein Technische en toegepaste Wetenschappen: Veni-ttw@nwo.nl

Bron: NWO