3,4 miljoen euro voor vrij onderzoek in de chemie

31 januari 2018

NWO kent twee TOP- en zeven ECHO-subsidies toe aan chemische toponderzoekers. Met de TOP-subsidies van 780.000 euro gaan onderzoekers kijken naar het mechanisme van de cel om energie op te wekken, en hoe ze het gebruik van platina als katalysator in brandstofcellen kunnen verbeteren. De ECHO-subsidies van 260.000 euro gaan naar projecten variërend van onderzoek naar antibioticumresistentie tot onderzoek naar de werking van genregulatie dat moet leiden tot meer begrip over kanker. De programmacommissie heeft 30 ECHO en 6 TOP aanvragen beoordeeld in deze derde TOP/ECHO ronde van 2017.

De TOP-subsidies zijn toegekend aan Ulrich Brandt (RUMC) en Marc Koper (LEI), de ECHO-subsidies aan Wilbert Bitter (VUMC), Toon de Kroon (UU), John van Noort (LEI), Romano Orru (VU), Christian Ottmann (TU/e), Wiktor Szymanski (UMCG) en Marcellus Ubbink (LEI).

Bekijk hier de samenvattingen van de toegekende TOP- en ECHO-subsidies.

Een TOP-subsidie  is bedoeld om innovatieve onderzoekslijnen van gevestigde toponderzoeksgroepen te versterken of uit te breiden. De ECHO-subsidies bieden onderzoekers de kans om creatieve, risicovolle ideeën uit te werken, die de kiem kunnen zijn voor onderzoeksthema’s van de toekomst.

TOP/ECHO in 2017

In de TOP/ECHO-call 2017 zijn in totaal 81 ECHO-aanvragen en 19 TOP-aanvragen ingediend. In de eerste twee beoordelingsrondes werden 34 ECHO- en 9 TOP-aanvragen beoordeeld.  In deze derde ronde zijn 30 ECHO- en 6 TOP-aanvragen beoordeeld. In de vierde beoordelingsronde zullen de resterende 17 ECHO- en 4 TOP-aanvragen van 2017 worden beoordeeld.

Deadline 1 mei 2018 voor indienen TOP/ECHO

Onderzoekers kunnen TOP- en ECHO-aanvragen doorlopend indienen tot 1 mei 2018, 14.00 uur CEST. Het bureau behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst. Naar verwachting gaan meerdere behandelrondes van start vóór 1 mei. Het totaal beschikbare budget voor de toekenning van TOP- en ECHO-subsidies in 2018 bedraagt circa 7,1 miljoen euro.  

Domeinbrede vrije competitie voor de exacte en natuurwetenschappen

Vanaf 1 augustus 2018 kunnen onderzoekers aanvragen indienen voor twee nieuwe financieringsinstrumenten van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Binnen de vrije competitie bestaan straks twee domeinbrede instrumenten voor vernieuwend en nieuwsgierigheidsgedreven fundamenteel onderzoek: één instrument voor kleinschalige projecten en investeringen en één voor grootschalige projecten.
Lees hier meer.

Toekenning TOP-subsidies

  • Ulrich Brandt (RUMC) - Molecular mechanism and regulation of energy conversion by mitochondrial complex I
  • Marc Koper (LEI) - Structural Evolution of Electrocatalyst Surfaces in Action

Toekenningen ECHO-subsidies

  • Wilbert Bitter (VUMC) - Understanding the permeability of the mycobacterial cell envelope using the antibiotic teixobactin as a probe
  • Toon de Kroon (UU) - How does yeast rewire lipid metabolism to make the essential membrane lipid phosphatidylcholine redundant?
  • John van Noort (LEI) - Linking Transcriptional Bursting to Chromatin Structure
  • Romano Orru (VU) - Sustainable One-pot Syntheses of High Value Heterocycles using Isocyanides as C1 Building Block
  • Christian Ottmann (TU/e) - Stabilization of protein-protein interactions; alternative modulation of Nuclear Receptors via 14-3-3 proteins
  • Wiktor Szymanski (UMCG) - Structural (photo)pharmacology of glutamate transporters
  • Marcellus Ubbink (LEI) - Evolutionary adaptability of β-lactamase: Generating resistance against inhibitors

Bron: NWO