Zwaartekrachtprojecten krijgen vervolgfinanciering na positieve tussenevaluatie

14 maart 2017

Een onafhankelijke commissie die in opdracht van het ministerie van OCW door NWO is ingesteld, heeft de zes Zwaartekrachtprojecten uit de eerste ronde (2012) tussentijds geëvalueerd. Naar aanleiding van de positieve resultaten van deze evaluatie heeft OCW besloten tot voortzetting van de financiering voor de tweede termijn van vijf jaar. Ook heeft OCW de aanbevelingen die per consortium waren geformuleerd, overgenomen en meegegeven aan de consortia, die hier over een jaar aan NWO moeten rapporteren.

Het doel van de tussentijdse evaluatie was de kwaliteit van de uitwerking van het ingediende onderzoeksprogramma te toetsen. Zijn de projecten goed uit de startblokken en op stoom gekomen? Wordt aan de randvoorwaarden voldaan om deze projecten tot een succes te brengen en is financiering van de tweede termijn van vijf jaar daarmee gerechtvaardigd? Deze geplande tussenevaluatie is niet gericht op de wetenschappelijke voortgang en kwaliteit van de consortia.

Katalysator

De evaluatiecommissie werd geleid door em. prof. dr. S.W.J. Lamberts. De evaluatiecommissie is van mening “dat de Zwaartekrachtfinanciering bij de betrokken consortia het cement vormt dat de variaties in het spectrum van kennis rondom expertisegebieden verbindt met als doel echte innovatie en risicovolle projecten te starten en uit te voeren. Het is de basis en de katalysator. Tevens biedt de financiering mogelijkheden om (nationale en internationale) toptalenten aan te trekken en hen kansen te geven zichzelf ten volle te ontwikkelen.”

In 2017 worden de vijf consortia van de tweede Zwaartekrachtronde (2013) eveneens tussentijds geëvalueerd.


Bron: NWO