Zuid-Holland eerste keus voor nieuwe huisvesting SRON

14 december 2017

De raad van bestuur van NWO en het bestuur van ruimteonderzoeksinstituut SRON hebben hun voorkeur uitgesproken voor het gezamenlijke bid van de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft. In dit bid gaat SRON-Utrecht over enkele jaren verhuizen naar een nieuw gebouw op de campus van de Universiteit Leiden.

NWO en SRON zijn verheugd over deze nieuwe locatie en de vele mogelijkheden die er zijn voor samenwerking in de wetenschap, technologieontwikkeling en instrumentbouw. Het voorgenomen besluit van NWO en SRON zal de komende maanden ter advies liggen bij de ondernemingsraad van SRON en van NWO. Na advies van de ondernemingsraden volgt in de loop van 2018 een definitief besluit van de raad van bestuur van NWO.

Drie bids

Dit voorjaar bleek dat de eerder geplande verhuizing van SRON-Utrecht naar Amsterdam niet doorgezet kon worden. NWO heeft vervolgens bij de Nederlandse universiteiten de interesses geïnventariseerd om SRON op hun campus te huisvesten. Afgelopen maanden zijn drie bidbooks voor de nieuwe huisvesting van de SRON-locatie in Utrecht beoordeeld door een selectiecommissie. De drie bids waren van hoog niveau en zeer aan elkaar gewaagd. Na een uitgebreide procedure adviseerde de selectiecommissie NWO en SRON om verder te gaan met het Zuid-Hollandse consortium.

Uitstekende aansluiting op wetenschap, technologie en instrumentenbouw

Het overkoepelende argument van de selectiecommissie om voor het bid van de Universiteit Leiden/Technische Universiteit Delft te kiezen was een optimale toekomstbestendige locatie voor SRON te realiseren. Daarbij vormden de inhoudelijke aansluiting van SRON in Leiden/Delft, de continuïteit van het onderzoek, het commitment van de biedende partij en de financiële aspecten belangrijke criteria om tot een eindoordeel te komen. Het enthousiasme en het brede draagvlak bij de beide universiteiten, in combinatie met een solide en genereus aanbod, maken dat de selectiecommissie veel excellente perspectieven ziet voor SRON op het gebied van ruimteonderzoek in Zuid-Holland. Daarnaast oordeelde de selectiecommissie dat er een uitstekende aansluiting is op de technologie en de instrumentenbouw van SRON. Ook is er een zeer goede aansluiting op twee wetenschappelijke programmalijnen van SRON: astrofysica en exoplanetenonderzoek. De aansluiting op de derde programmalijn, aardgericht onderzoek, is op dit moment in Zuid-Holland nog beperkt. Wel ziet de selectiecommissie in het bid van de Universiteit leiden/Technische Universiteit Delft voldoende mogelijkheden om deze aansluiting te realiseren.

Over de selectieprocedure

De selectiecommissie ontving in totaal drie bidbooks. Naast de Universiteit Leiden/Technische Universiteit Delft, hebben ook de consortia Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Twente en Radboud Universiteit/Technische Universiteit Eindhoven een bidbook ingediend. De drie bidbooks zijn beoordeeld door een selectiecommissie die ingesteld is in overleg met SRON en met het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). De selectieprocedure bestond uit twee schriftelijke vraagrondes gevolgd door interviews met delegaties van de indienende consortia. Op basis hiervan hebben NWO en SRON samen gekozen welke twee consortia verder konden in de procedure. Begin december vonden site visits plaats bij de twee overgebleven locaties. Na afloop van de bezoeken is de commissie tot een keuze gekomen en heeft de raad van bestuur van NWO en het bestuur van SRON geadviseerd om de voorkeur te geven aan het bid van de Universiteit Leiden/Technische Universiteit Delft, met nieuwe huisvesting in Leiden.

Meer informatie


Bron: NWO