Call over de aannames van 'Dialoog & Dissent' beleidskader

20 juni 2017

Een call for proposals is gelanceerd, waarbinnen de projecten de onderliggende aannames van het beleidskader 'Dialoog & Dissent' van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, kritisch moeten bezien.

Picture: FlickrCC - Olga Diez

Maatschappelijke organisaties die zich richten op laag- en lager middeninkomenslanden focussen zich steeds meer op thema's als ongelijkheid, de omgeving en armoede. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarom het beleidskader 'Dialoog & Dissent' veel meer gericht op het aanpakken van de oorzaken van armoede en ongelijkheid. De te honoreren projecten onderzoeken de Theory of Change die ten grondslag ligt aan dit beleid, en specifiek de onderliggende aannames.

Doel en thema's

Elk onderzoeksproject moet nieuwe, feitelijk onderbouwde kennis ontwikkelen over de aannames van de ToC die ten grondslag liggen aan 'Dialoog & Dissent' en deze kennis toegankelijk, beschikbaar en toepasbaar maken voor beleidsmakers en maatschappelijke organisaties (CSOs) in Nederland en in laag- en lager midden inkomenslanden (LLMICs).

Binnen de context van de algemene onderzoeksfocus moeten onderzoeksprojecten zich richten op een van de volgende thema's:     

  • Politieke rollen van CSO's in LLMICs;
  • De invloed van de hulpketen op de politieke rol van CSO's;
  • Politieke ruimte onder druk.

De oproep staat open ​​voor consortia bestaande uit een hoofdaanvrager van een Nederlandse universiteit en medeaanvrager van een onderzoeksorganisatie, gevestigd in een van de LLMICs waar het empirische deel zal worden uitgevoerd.

Links (allen Engelstalig)


Bron: NWO