Vici-beurs voor 34 wetenschappers

17 februari 2017

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kent 34 vooraanstaande wetenschappers een Vici-beurs van anderhalf miljoen euro toe. Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is onderdeel van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Met de beurs kunnen de wetenschappers de komende vijf jaar een eigen vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opbouwen.

Dit jaar dienden 235 onderzoekers een vooraanvraag in voor een Vici, waarvan 138 onderzoekers hun voorstel verder hebben uitgewerkt. 60 onderzoekers mochten hun voorstel vervolgens mondeling komen toelichten voor een beoordelingscommissie. Op basis van internationale en nationale adviezen werden uiteindelijk 34 voorstellen voor honorering geselecteerd. Dit komt neer op een toekenningspercentage van 14,5%.

Van gebarentaal tot groene productie van medicijnen

Binnen Vici zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderzoeksproject voor te dragen voor financiering. De Vici-laureaten gaan de komende jaren onderzoek doen aan onder meer het communiceren in gebarentaal over grenzen heen, methoden om de snelst mogelijke magnetische dataopslag te realiseren, de betekenis van mensenrechten bij de verwelkoming en integratie van vluchtelingen in Europese steden, en een groenere, meer duurzame productie van bepaalde medicijnen.


Statistieken

Van de 235 aanvragen zijn er 161 (69%) door mannen en 74 (31%) door vrouwen ingediend. In totaal kregen 12 vrouwelijke kandidaten van de 34 een beurs toegekend (35%). Dit komt neer op een honoreringspercentage voor vrouwelijke indieners van 16%, dat iets hoger ligt dan van de mannelijke indieners (14%).

Aanpassing toekenningsprocedure Vici

Met ingang van de eerstkomende Vici-ronde past NWO de inrichting van de beoordeling aan. In de rondes 2012 tot en met 2016 verliep de beoordeling van Vici-vooraanmeldingen en uitgewerkte aanvragen grotendeels via drie 'domeinloketten' en was de laatste beoordelingsstap, de interviewfase, wetenschapsbreed ingericht. Met ingang van 2017 is de gehele procedure, inclusief de interviews, ingericht in vijf loketten: vier loketten corresponderen met de domeinen van het nieuwe NWO. Het vijfde loket is een domein-overstijgend loket voor aanvragen die de grenzen van de NWO-domeinen overschrijden. De Vici-call 2017 is reeds geopend.

Vernieuwingsimpuls: over de Vici

De Vici-financiering is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. Vici biedt de onderzoeker de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie. De Vici-financiering is een van de drie financieringsvormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee instrumenten zijn de Veni-financiering (voor pas gepromoveerden, tot 3 jaar na promotie) en de Vidi-financiering (voor ervaren postdocs, tot 8 jaar na promotie).

Bron: NWO