Van STW naar TTW: wat betekent dat voor de projectfinanciering?

7 februari 2017

Technologiestichting STW zet haar activiteiten voort in het nieuwe NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). Bij die overgang blijft veel hetzelfde. TTW werkt vanuit dezelfde filosofie als STW, en met dezelfde financieringsinstrumenten, budgetten en werkwijzen. Toch verlopen enkele zaken anders dan voorheen.

Uitbetaling in tranches

Bij projecten die na 1 januari 2017 zijn gehonoreerd door TTW wordt de aangevraagde financiering uitbetaald in tranches. TTW maakt de financiering over naar de rekening van de kennisinstelling waaraan de projectleider is verbonden. 

Het schema van betalingen hangt af van de looptijd van het project en het type financieringsinstrument. In de honoreringsbrief die TTW verstuurt na de honorering van een onderzoeksvoorstel wordt het schema vermeld. De eerste betaling vindt plaats nadat aan de honoreringsvoorwaarden is voldaan. De laatste betaling vindt plaats nadat TTW het eindverslag en het financiële verslag van het project heeft ontvangen en goedgekeurd. 

Voor lopende STW-projecten (dus projecten die nog door STW zijn gehonoreerd) verandert er niets. De financiering van die projecten gebeurt op basis van declaraties. 

Uitbetaling via hoofdaanvrager

TTW betaalt de financiering van projecten die na 1 januari 2017 worden gehonoreerd uit aan de kennisinstelling waaraan de hoofdaanvrager is verbonden. Mede-aanvragers ontvangen financiering via de hoofdaanvrager. Bij STW-projecten, die vóór 1 januari 2017 zijn gehonoreerd door STW, krijgen mede-aanvragers direct financiering vanuit STW (op basis van declaraties).

Boekhouding van projectfinanciering

De overgang naar tranchebetalingen heeft consequenties voor het financiële beheer van de projecten. Nu komt die verantwoordelijkheid te liggen bij de instelling waaraan de hoofdaanvrager van het project is verbonden.

Voor projecten die vóór 1 januari 2017 zijn gehonoreerd door STW verandert er niets.

BTW

De financiering van projecten die na 1 februari worden gehonoreerd door TTW is inclusief btw. De hoofdaanvrager dient deze kosten op te nemen in de aanvraagbegroting. Let op: de btw is alleen subsidiabel indien de ontvanger van de financiering de btw niet kan verrekenen.

Voor STW-projecten, dus projecten die vóór 1 januari 2017 zijn gehonoreerd door STW, verandert er niets. De financiering voor deze projecten is exclusief btw. Dat blijft onveranderd gedurende de gehele looptijd van het project.

Aansluiting bij NWO

Bovengenoemde veranderingen vloeien voort uit de NWO-wet. Met het doorvoeren van deze veranderingen sluiten de werkwijzen van TTW aan op die van de overige NWO-domeinen. In de Algemene Voorwaarden van TTW zijn bovengenoemde verandering doorgevoerd.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de btw-richtlijnen contact op met Martie Vervoort. Voor vragen over de projectfinanciering kunt u contact opnemen met Marja Dijksterhuis of uw program officer bij TTW.

Bron:

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen

Contact

Dr. Marja Dijksterhuis (Coördinator Primaire Processen & Beleid) Dr. Marja Dijksterhuis (Coördinator Primaire Processen & Beleid) +31 (0)30 6001358 m.dijksterhuis (at) nwo.nl

Contact

Martie Vervoort (Controller) Martie Vervoort (Controller) +31 (0)30 6001292 m.vervoort@nwo.nl