NWO werkt aan eenvoudige set financieringsinstrumenten

20 november 2017

In de loop van 2018 start NWO met de eerste aanpassingen om te komen tot een vereenvoudigd financieringsinstrumentarium. De raad van bestuur van NWO beoogt hiermee meer eenduidigheid in de onderzoeksfinanciering en betere onderlinge aansluiting tussen de domeinen voor multidisciplinaire aanvragen.

De wijzigingen moeten het voor de aanvrager makkelijker en eenduidiger maken om in te dienen bij NWO. Vanaf 1 augustus 2018 openen de eerste calls volgens een nieuwe opzet, die NWO momenteel ontwikkelt in overleg met alle domeinen. Binnen de lopende programma’s van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen, zoals het Open Technologie Programma, worden tot 1 januari 2019 geen grote wijzigingen verwacht.

Helder

Het bestuur van NWO-domein TTW hecht aan een helder en compact pallet aan instrumenten. Zij bekijkt in de komende maanden hoe het reeds beperkt aantal TTW-financieringsinstrumenten binnen het vereenvoudigde NWO palet kan passen. Efficiënt en multidisciplinair toegankelijk zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Wellicht volgen in 2018 kleine aanpassingen in de uitvoering zodat instrumenten al wat meer op elkaar afgestemd zijn. Grote wijzigingen in procedure, naamswijzigingen en stopzetting van de lopende instrumenten worden in 2018 niet verwacht. TTW kondigt deze majeure wijzingen tenminste zes maanden van tevoren aan via de website van het betreffende programma en de nieuwsbrief.

Lees hier meer.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen

Contact

Dr. ir. Floor Paauw (Hoofd P&K) Dr. ir. Floor Paauw (Hoofd P&K) +31 (0)30 6001365 f.paauw@nwo.nl