Dertien TTW-onderzoekers ontvangen Veni-beurs

28 juli 2017

Dertien veelbelovende TTW-onderzoekers kunnen aan de slag met een Veni-beurs. Met deze beurs krijgen zij de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen. De subsidie, die deel uitmaakt van de Vernieuwingsimpuls, bedraagt maximaal 250.000 euro.

windmolen

Veni-onderzoekers zijn maximaal drie jaar geleden gepromoveerd. De beurs geeft hen de vrijheid om zelf hun onderzoeksonderwerp te kiezen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. Veni biedt onderzoekers een belangrijke stap in hun wetenschappelijke carrière. Zij gebruiken de Veni-toekenning hoofdzakelijk als salaris tijdens de onderzoeksperiode van drie jaar en schaffen specifieke apparatuur aan als dat nodig is.

Honoreringen

In totaal dienden in deze Veni-ronde 1127 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksvoorstel in voor financiering binnen NWO, 107 daarvan binnen het domein TTW. 154 voorstellen zijn gehonoreerd, waarvan 13 binnen TTW. In de volledige lijst met Veni-toekenningen staan de namen van alle laureaten, korte samenvattingen van hun onderzoeksprojecten en enkele feiten en cijfers bij deze ronde. In de lijst met Veni-toekenningen staan de namen van alle laureaten, korte samenvattingen van hun onderzoeksprojecten en enkele feiten en cijfers bij deze ronde.

Overzicht van de gehonoreerde projecten binnen NWO-domein TTW

BladeMan: Reliable Manufacturing of Wind Turbine Blades

Dr.ir. I. (Ismet) Baran (m), Universiteit Twente, Faculteit Engineering Technology

Het tijdperk van fossiele brandstoffen komt tot een eind daarom hebben we dringend behoefte aan goedkope hernieuwbare energiebronnen zoals windmolens. Dit Veni-project zorgt voor de controle over de bindingprestatie tijdens het productieproces. Dit zal bijdragen aan de ontwikkeling van meer betrouwbare en efficiënte zeer grote windbladen in de toekomst.

Deploying Uncertainty Quantification in Particle Image Velocimetry

Dr.Eng. A. (Andrea) Sciacchitano (m), Technische Universiteit Delft, Faculteit Aerospace Engineering

Particle Image Velocimetry (PIV) is een belangrijke meettechniek voor aerodynamisch onderzoek. De nauwkeurigheid van PIV is echter moeilijk te bepalen, waardoor de techniek momenteel ongeschikt is voor ontwerpcertificatie en validatie van stromingssimulaties. Deze Veni integreert het bepalen van de meetnauwkeurigheid van PIV in het ontwerp van aerodynamische experimenten.

Engineering goes Beauty - A computational multi-physics modelling approach towards the preservation of historical oil paintings

Dr. E. (Emanuela) Bosco (v), Technische Universiteit Eindhoven, Department of the Built Environment

De degradatie van historische olieverfschilderijen is een grote bron van zorg voor conservatoren van cultureel erfgoed. Het is mijn doel om een numeriek multifysisch model te ontwikkelen waarmee chemisch-mechanische schadefenomenen in olieverfschilderijen kunnen worden voorspeld, en deze processen te vertalen in conserveringsrichtlijnen. Dit zal leiden tot tijdige en efficiënte duurzaamheidsbehandelingen.

Integrating mechanical metamaterials in soft robots

Dr.ir. J. (Johannes) T.B. Overvelde (m), AMOLF

Mechanische metamaterialen hebben eigenschappen die voorvloeien uit de vorm van hun microstructuur, niet hun chemische samenstelling. In dit project wordt een nieuw geactueerd metamateriaal ontworpen waarvan het gedrag kan worden geprogrammeerd en toegepast in een nieuwe generatie zachte robots die breder inzetbaar zijn.

Mangrove-RESCUE: Veerkracht in mangroven voor een veiliger kust

Dr. E.M. (Erik) Horstman (m), Universiteit Twente, Civiele Techniek

Mangroven beschutten (sub)tropische kustgebieden en zijn veerkrachtig, waardoor ze kunnen herstellen van erosie en zich kunnen aanpassen aan veranderende condities. Dit onderzoek meet en simuleert de processen die dit aanpassingsvermogen beïnvloeden. Deze inzichten zijn nodig om de toekomstige ontwikkelingen van mangroven én hun bijdrage aan kustveiligheid te voorspellen en beschermen.

NeuroBeta: Creating an organ-on-a-chip screening platform of functionally innervated Islets of Langerhans

Dr.ir. P. (Paul) A. Wieringa (m), Maastricht University – Complex Tissue Regeneration

Het is bekend dat zenuwen bijdragen tot het (dis)functioneren van de pancreas. De exacte rol van zenuwen hierin is nauwelijks bekend. Deze studie ontwikkelt een in-vitroplatform waarin voor het eerst de zenuw-pancreasinterface nauwkeurig kan worden bestudeerd. Deze kennis is essentieel voor het ontwikkelen van nieuwe therapieën.

New imaging technique sees the heart attack before it happens

Dr. T. (Tianshi) Wang (m), Erasmus MC, Department of Biomedical Engineering, Thorax center

De meeste hartaanvallen en beroertes worden veroorzaakt door onstabiele ontstekingen (plaques) in de vaatwant. Vroegtijdige detectie en behandeling van deze plaques kan veel levens redden. Dr. Wang ontwikkelt in dit project een nieuwe op laser gebaseerde techniek genaamd “thermo-elastische vervorming beeldvorming” om plaques voortijdig op te sporen.

Novel highly transparent metal oxides to enable 25% conversion efficiency for industrially viable silicon solar cells

Dr.ir. J. (Jimmy) Melskens (m), Technische Universiteit Eindhoven, Department of Applied Physics

Revolutionaire benaderingen zijn nodig om het rendement van toekomstige industriële silicium zonnecellen verder te verbeteren. Daarom zullen in dit project zeer transparante metaaloxides worden ontwikkeld als contactmaterialen om de succesvolle extractie van lading uit het silicium mogelijk te maken zonder significante elektrische en optische verliezen.

Super quality pictures through a tiny endoscope

Dr. L.V. (Liubov) Amitonova (v), Vrije Universiteit Amsterdam, Biophotonics & Medical Imaging

Lichtmicroscopie is een belangrijk onderzoeksgereedschap in de biologie en geneeskunde. Maar cellen die diep in een organisme of weefsel verborgen liggen zijn niet zichtbaar. Door een combinatie van nieuwe technologie om licht te beheersen met unieke eigenschappen van glasvezels ontwikkelen de onderzoekers nieuwe manieren om diep in weefsel te kijken.

Tuning growth/defense trade-offs in plants by dissecting their molecular basis: grow and defend?

Dr. A. (Anneke) Horstman (v), Wageningen University and Research, Department of Plant Developmental Biology

Insectenvraat en plantziektes veroorzaken veel schade aan landbouwgewassen. Planten kunnen zich hiertegen verdedigen, maar dit heeft meestal negatieve gevolgen voor hun groei. In dit onderzoek verkennen we de regulatie van de balans tussen groei en verdediging. De resultaten kunnen gebruikt worden om gewassen weerbaar te maken met minder opbrengstverlies.

Tweerichtingsverkeer: transport van voer door het maagdarmkanaal van de kip

Dr.ir. S (Sonja) de Vries (v), Wageningen University, Leerstoelgroep Diervoeding

In kippen gaat voer niet alleen van snavel tot cloaca maar ook weer terug. Hoeveel voer er stroomopwaarts gaat en of dit afhankelijk is van leeftijd, ras en voer is niet bekend. Onderzoekers zullen de route van verschillende soorten voer door het maagdarmkanaal bestuderen in verscheidene kippenrassen en leeftijden.

Veilige en sociaal intuïtieve robotnavigatie

Dr. J. (Javier) Alonso-Mora (m), Technische Universiteit Delft - 3mE

In de nabije toekomst zullen miljoenen robots, autonome auto's en boten naast elkaar bestaan met mensen. Dit onderzoek is gericht op algoritmes die het mogelijk maken voor een mobiele robot om veilig te navigeren en te coördineren met andere robots en mensen.

Verstopte vingerafdruk van ziekten opsporen

Dr.ir. E. (Edwin) van der Pol (m), Universiteit van Amsterdam, Academisch Medisch Centrum, Biomedical Engineering & Physics

Hart- en vaatziekten, kanker en zwangerschapsvergiftiging kunnen eerder worden voorspeld aan de hand van minuscule vingerafdrukken die in het bloed verstopt zitten. In dit project ontwikkelen onderzoekers de technologie om deze waardevolle vingerafdrukken razendsnel op te sporen en in te zetten als een inlichtingendienst van het menselijk lichaam.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Toegepaste en Technische Wetenschappen

Programma

Vernieuwingsimpuls

Contact

Roula Dambrink Roula Dambrink +31 (0)30 600 13 09 veni-ttw@nwo.nl

Contact

Mw. S. (Shirley) Baert (Programmamedewerker) Mw. S. (Shirley) Baert (Programmamedewerker) +31 (0)30 600 13 26 s.baert@nwo.nl