STW krijgt uitstekende beoordeling

25 januari 2017

'Ronduit positief' luidt het oordeel van een evaluatiecommissie die onderzocht hoe Technologiestichting STW de afgelopen jaren functioneerde. Voor de technische wetenschappen in Nederland was STW van onmisbare waarde, aldus de commissie. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Economische Zaken (EZ).

Technologiestichting STW heeft de afgelopen vijf jaar uitstekende prestaties geleverd. Dat concludeert een onderzoekscommissie die in kaart bracht wat het beleid van STW de afgelopen jaren opleverde. Door efficiënt en effectief te werken, heeft STW de technische wetenschappen in Nederland ijzersterk bediend. Daarnaast zijn alle partijen die bij STW zijn betrokken zeer positief over de manier waarop de stichting haar rol voor de topsectoren heeft vormgegeven.

Begeleiding van projecten

De kracht van STW schuilt niet zozeer in de financiering die de organisatie verstrekte aan technisch-wetenschappelijke onderzoeksprojecten, maar vooral in de begeleiding die daarna volgde. STW zorgde ervoor dat wetenschappers en private partijen elkaar wisten te vinden en optimaal konden samenwerken.

Positief effect

Volgens de commissie heeft STW een 'significant positief effect' gehad op het aantal wetenschappelijke publicaties van onderzoekers en op het aantal publiek-private co-publicaties. Waarschijnlijk bereikten de STW-financiering en -begeleiding nog veel meer dan dat, aldus de commissie, waaronder een stijgende innovatiekracht van bedrijven. Daarover zijn geen gegevens beschikbaar, maar duidelijk is wel dat bedrijven dankzij hun betrokkenheid bij STW-projecten onder meer eenvoudiger getalenteerde kenniswerkers wisten te vinden.

TTW-werkwijze binnen NWO

Sinds 1 januari 2017 zijn de activiteiten van STW ondergebracht in het nieuwe NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). De onderzoekscommissie raadt aan om de werkwijzen en expertise van STW goed te borgen in TTW. Daarbij doelt de commissie specifiek op het goed werkende palet van subsidie-instrumenten en de bijbehorende beoordelingscriteria, evenals de manier waarop STW projecten begeleidde.

Interactie versterken

Ruimte voor verbetering is er ook. De commissie adviseert bijvoorbeeld om de interactie te versterken tussen onderzoekers en de private partijen waarmee zij samenkomen. Die interactie vooral plaats door middel van zogeheten gebruikerscommissies van STW-projecten. Dat zijn halfjaarlijkse bijeenkomsten waarbij alle betrokken het betreffende project elkaar ontmoeten. Door de betrokkenheid van alle partijen tijdens deze bijeenkomsten te vergroten, en meer interactie te laten ontstaan, kunnen de gebruikerscommissies nog meer impact krijgen.

Meer explorerend onderzoek

De commissie raadt ook aan om meer ruimte te geven aan explorerend technisch-wetenschappelijk onderzoek, en daarvoor meer te investeren in het Open Technologieprogramma. Ook zijn de toegepaste en technische wetenschappen gebaat bij meer regie van TTW. 'TTW moet inzetten op het ontwikkelen van onderzoekagenda's voor de technische wetenschappen', aldus de commissie. 'Goede agenda's bieden kansen op het verkrijgen van additionele middelen de realisatie daarvan, zowel binnen als buiten NWO.'

Onderschrijven

Het STW-bestuur is blij met de positieve conclusies die de commissie trekt over het gevoerde beleid rondom publiek-private samenwerkingen en intellectueel eigendom uit onderzoek, evenals de positie van STW in de Nederlandse innovatienetwerken. De opdrachtgevers NWO en het ministerie van Economische Zaken onderschrijven de conclusies.

Meer informatie


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Technische Wetenschappen

Contact

Drs. Anko Wiegel Drs. Anko Wiegel +31 (0)70 3440644 j.wiegel@nwo.nl

Contact

Drs. Gaby van Caulil Drs. Gaby van Caulil +31 (0)30 6001298 g.vancaulil@nwo.nl