SRON Utrecht voorlopig niet naar Amsterdam Science Park

24 april 2017

De Vrije Universiteit (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben vrijdag 21 april bekend gemaakt dat zij de huisvestingsplannen voor de bètasamenwerking niet doorzetten. Daarmee is de verhuizing van SRON Utrecht naar het Amsterdam Science Park - in deze constructie - voorlopig van de baan.

De reden voor dit besluit is dat de algemene medezeggenschapsvergadering van de UvA niet instemde met de investering die nodig is om de huisvestingsplannen te realiseren. Er is wel brede steun voor de komst van SRON. Dat betekent dat beide universiteiten zich willen blijven inzetten voor een mogelijke verhuizing van SRON Utrecht naar Amsterdam. De meerwaarde van gezamenlijk onderzoek met SRON is voor de VU en de UvA onverminderd groot.


Bron: NWO