NWO-werkconferentie aanvraagdruk en beoordelingsprocedures

10 januari 2017

Op 4 april 2017 organiseert NWO een nationale werkconferentie in de Rode Hoed te Amsterdam. Het doel van deze werkconferentie is om samen met wetenschappers, bestuurders van kennisinstellingen, beleidsmakers en partners van NWO (o.a. KNAW, VSNU en bedrijfsleven) maatregelen in kaart te brengen die de aanvraagdruk kunnen verminderen en de NWO-beoordelingsprocedures in de toekomst verder kunnen verbeteren.

Afgelopen jaren staat het systeem van beoordeling via peer review onder druk, zowel in Nederland als in het buitenland. Het aanvraagproces (het schrijven en indienen van een voorstel) en het beoordelingsproces (peer review) zijn tijdrovend, zowel voor de wetenschappers die aanvragen indienen als voor hen die ze moeten beoordelen. Ook de lage honoreringspercentages zijn een knelpunt in het systeem. Er zijn diverse ideeën geopperd hoe wetenschapsfinanciering verbeterd kan worden. Daarnaast heeft NWO zelf ook ervaring opgedaan door te experimenteren met concrete maatregelen. Tijdens de werkconferentie worden al deze voorstellen - en uiteraard ook nieuwe ideeën –geïnventariseerd en besproken. Wat zijn te verwachten positieve en ook ongewenste effecten van deze maatregelen? Welke haken en ogen zitten aan deze maatregelen en hoe kunnen ze in de praktijk het beste uitgevoerd worden?

Op 29 en 30 juni zal NWO vervolgens een internationale werkconferentie met zusterorganisaties in het buitenland organiseren. Doel daarvan is om ervaringen en good practices uit te wisselen. De uitkomsten van beide conferenties zullen input vormen om de NWO-procedures verder te verbeteren.

Opzet en deelnemers werkconferentie

De Nationale werkconferentie krijgt de opzet van een brainstorm waarin deelnemers in kleine groepjes van ongeveer 10 personen actief een bijdrage leveren om na te denken over mogelijke oplossingen. Dit vereist de nodige kennis van onderzoeksfinanciering in het algemeen, en van de NWO-procedures in het bijzonder. Om de werkconferentie in goede banen te leiden en te komen tot werkbare resultaten is gekozen voor een maximale omvang van honderd deelnemers die een goede afspiegeling zijn van alle belanghebbenden van NWO.

Via de NWO-website zal regelmatig een update volgen over de voortgang en uitkomsten van de werkconferentie.

Aanmeldtermijn verstreken

Let op: de aanmeldtermijn is inmiddels verstreken. De NWO neemt geen late aanmeldingen meer in behandeling.

 

sfeerimpressie werkconferentieFoto: NWO TTW

Bron: NWO