NWO-instituten ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR, SRON en NWO-I fuseren per 1 januari 2018

20 november 2017

In oktober en november 2017 hebben de stichtingsbesturen van ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR, SRON en NWO-I besloten om te fuseren. Daarmee is het besluitvormingstraject over de juridische fusie succesvol afgerond. Op 31 december 2017 zal de notaris de fusie-akte passeren, waarmee de fusie op 1 januari 2018 een feit is.

In het voorjaar van 2017 hebben alle stichtingsbesturen van NWO-I en de bovengenoemde instituten een voorgenomen besluit tot fusie genomen. Dat voorgenomen besluit is voorgelegd aan de medezeggenschap, die daarop positief heeft geadviseerd. Vervolgens is het fusievoorstel gedeponeerd bij de betreffende Kamers van Koophandel en zijn in augustus de verklaringen van non-verzet van de betrokken rechtbanken ontvangen.

Over NWO-I

Sinds 1 februari 2017 heeft NWO een nieuwe structuur. Naast een granting-organisatie met een raad van bestuur en drie domeinen (Exacte en Natuurwetenschappen, Toegepaste en Technische Wetenschappen en Sociale en Geesteswetenschappen) is er een aparte institutenorganisatie voor NWO (NWO-I).

NWO-I, voluit: Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten, is ontstaan uit de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) en omvat nu de voormalige FOM-instituten AMOLF, ARCNL, DIFFER en Nikhef plus de ruim 200 universitaire werkgroepen van de voormalige FOM-projecten. Vanaf 1 januari 2018 zullen dus de andere vijf NWO-instituten fuseren met NWO-I: ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR en SRON.


Bron: NWO