NWO geeft uitvoer aan regeling 100 hoogleraarposities voor vrouwen

10 februari 2017

Tijdens de opening van het Westerdijkjaar in het Academiegebouw in Utrecht op vrijdag 10 februari maakte minister Jet Bussemaker bekend dat de uitvoerregeling voor 100 nieuwe vrouwelijke hoogleraren wordt ondergebracht bij NWO.

Credits: Collectie IAV-Atria (links), Westerdijk Institute (rechts)Credits: Collectie IAV-Atria (links), Westerdijk Institute (rechts)

Het jaar 2017, het ‘Westerdijkjaar’, staat in het teken van 100 jaar vrouwelijk hoogleraarschap; op 10 februari 1917 hield Johanna Westerdijk als eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland haar oratie aan de Universiteit Utrecht. In dit licht stelt het Nederlandse kabinet 5 miljoen euro beschikbaar om 100 extra vrouwelijke hoogleraren te benoemen. Voor de eerste vijf jaar biedt het kabinet een tegemoetkoming voor salarismeerkosten, daarna moeten de universiteiten de nieuwe leerstoelen zelf gaan financieren. De maatregel komt bovenop de eerder al gemaakte afspraken over de aanstelling van 200 nieuwe vrouwelijke professoren in 2020.

Universiteiten die gebruik willen maken van de maatregel kunnen vanaf 1 april 2017 hun aanvraag indienen bij NWO. Meer informatie over de aanvraagprocedure volgt binnenkort op de website.


Bron: NWO