NWO gaat financieringsinstrumenten vereenvoudigen

6 november 2017

NWO implementeert in de loop van 2018 een vereenvoudigd financieringsinstrumentarium in alle domeinen. Vanaf 1 augustus 2018 kunnen onderzoekers aanvragen indienen voor de eerste calls die volgens dit nieuwe model zijn vormgegeven. De raad van bestuur van NWO beoogt hiermee meer eenduidigheid in de onderzoeksfinanciering en betere onderlinge aansluiting tussen de domeinen voor multidisciplinaire aanvragen.

Deze aanpassingen vloeien voort uit de doelstellingen voor een vernieuwd NWO om meer over disciplinaire grenzen heen te werken. De nieuwe financieringsinstrumenten van NWO zullen vooralsnog vier categorieën omvatten: talent, open projectfinanciering, open programmafinanciering, strategische financiering. Elke categorie bevat een beperkt aantal financieringsinstrumenten (zoals bijvoorbeeld Veni, Vidi, Vici in de categorie talent) en is opgebouwd uit modulaire bouwstenen. In de komende maanden zullen NWO en ZonMw de details uitwerken.

De domeinbesturen van SGW, TTW, ENW en het bestuur van het toekomstige domein ZonMw bepalen per financieringsinstrument uit welke modules die bestaat en welk portfolio aan instrumenten zij openstellen voor hun domein, gelet op het karakter en de behoeften van het onderzoeksveld. De vereenvoudiging binnen ZonMw betreft alleen de programma’s die NWO financiert en hebben dus geen invloed op de meer thematische programma’s. Wijzigingen in lopende instrumenten kondigen NWO en ZonMw tenminste zes maanden voordat de wijziging in gaat aan via hun websites.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemarie Bos via a.bos@nwo.nl.


Bron: NWO