Call ERA-Net Neuron

Synaptic Dysfunction in Disorders of the Central Nervous System

16 januari 2017

Op 11 januari 2017 is een financieringsronde geopend in het kader van het ERA-NET NEURON, een netwerk voor translationeel onderzoek in de sfeer van neurologische en psychiatrische aandoeningen. Het thema van deze ronde is ‘Synaptic Dysfunction in Disorders of the Central Nervous System’. Onderzoeksvoorstellen worden bij NEURON ingediend door consortia van Europese onderzoekers. Voor Nederlandse onderzoekers kan in het kader van zo’n consortium één Nederlands project van € 250.000 voor maximaal 3 jaar worden gefinancierd. De deadline voor vooraanmeldingen is 14 maart 2017 om 14.00 uur.

Het doel van de call is om multinationale onderzoeksprojecten te stimuleren waarbinnen belangrijke vragen rondom synaptische dysfunctie van het centrale zenuwstelsel worden geadresseerd. Defecte synaptische communicatie is de oorzaak van een groot aantal neurologische en psychiatrische stoornissen - zoals epilepsie, migraine, autisme spectrum stoornissen, schizofrenie, stemmingsstoornissen. Binnen de call worden voorstellen geaccepteerd waarbinnen de ziekte-gerelateerde synaptische dysfunctie in de breedte wordt onderzocht; van het begrijpen van de fundamentele mechanismen van de ziekte tot aan therapeutisch-gedreven klinische studies bij de mens.

Voorwaarden

Onderzoeksvoorstellen moeten tenminste één van de volgende gebieden beslaan:

a) Fundamenteel onderzoek naar het ontstaan en / of de etiologie van synaptopathieën.
b) Klinisch onderzoek gericht op preventie, diagnose en behandeling van ziekten waarbij synaptische dysfunctie een belangrijke rol speelt.

Nederlandse deelname

De Nederlandse deelname aan NEURON is een initiatief van de Hersenstichting en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Meer informatie

Voor alle informatie, zoals de calltekst, overige deelnemende landen en organisaties en indieningsmogelijkheden, zie http://www.neuron-eranet.org/en/698.php. De aldaar gepresenteerde informatie is leidend voor deelname aan deze call.

Voor aanvullende informatie over de Nederlandse deelname kunt u terecht bij:

Rob Heinsbroek
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC)
e-mail: r.heinsbroek@nwo.nl
tel.: +31 (0)70 344 09 87

Financieringsinstrument


Bron: Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen

Speerpunt

Thema: Hersenen en cognitie (2007-2010)