NWO werkconferentie over aanvraagdruk en beoordelingsprocedures

3 april 2017

Op 4 april organiseert NWO een nationale werkconferentie. Samen met wetenschappers, bestuurders van kennisinstellingen, beleidsmakers en partners van NWO (o.a. KNAW, VSNU, ministeries en bedrijfsleven) wil NWO maatregelen in kaart brengen die de aanvraagdruk kunnen verminderen en de NWO-beoordelingsprocedures verder verbeteren.

stockbeeld voor nationale werkconferentie

Het systeem van beoordeling via peer review staat al enige jaren onder druk. De hoge aanvraagdruk en lage honoreringspercentages zijn een punt van zorg voor wetenschappers in Nederland en in het buitenland.

Uniek initiatief

Wetenschappers die vaak te maken hebben met de NWO-procedures en andere belanghebbenden hebben enthousiast gereageerd op dit initiatief. “Dat vind ik bemoedigend. De Nederlandse wetenschap is een complex en samenhangend systeem. Een maatregel op het ene beleidsterrein heeft meestal ook effecten op andere beleidsterreinen. Daarom moeten wetenschappers, universiteiten, KNAW, NWO en de politiek komen tot een gezamenlijke aanpak. Het is vrij uniek dat zoveel mensen nu bij elkaar komen om na te denken over oplossingen. Ik verwacht een hele nuttige dag vol met inspirerende ideeën waar NWO verder aan de slag mee kan,” aldus NWO-voorzitter Stan Gielen.

Meer informatie


Bron: NWO