ZonMw en NWO: 4,2 miljoen voor onderzoek naar herstel en re-integratie bij psychische problemen

22 maart 2017

ZonMw, NWO en de Stichting tot Steun VCVGZ gaan zich gezamenlijk inzetten voor herstel en (re-)integratie van mensen met psychische problemen. Psychische aandoeningen hebben immers een groot effect op mens en maatschappij en er is nog steeds weinig kennis over herstel en (re-)integratie in de samenleving. Daarom publiceren ZonMw en NWO dit voorjaar drie subsidieoproepen met een totaalbudget van ongeveer 4,2 miljoen euro.

Verwarde personen zorgen voor veel overlast in de binnenstad van AmsterdamVerwarde personen zorgen voor veel overlast in de binnenstad van Amsterdam. Foto Jos van Zetten (Flickr)

Onderzoekers en professionals kunnen financiering aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek, praktijkonderzoek of de ontwikkeling en implementatie van interventies. Alle drie de subsidieoproepen zijn gericht op herstel en (re-)integratie bij psychische problemen, maar hebben elk hun eigen prioriteiten.

Onderzoek naar maatschappelijke (re-)integratie bij autisme en psychose

De Stichting tot Steun VCVGZ (Vereniging voor Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken) en het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen stellen in mei 2017 een subsidieoproep open voor wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke (re-)integratie van adolescenten en volwassen met autisme en psychose. Het hoofddoel van het onderzoeksprogramma ‘Maatschappelijke (re-)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en psychose’ is het stimuleren van innovatief onderzoek naar interventies op het gebied van wonen, (vrije)tijdsbesteding en beeldvorming van mensen uit beide doelgroepen. Met deze call is 2 miljoen euro gemoeid. Voor een tweede call is nog een keer 2 miljoen euro beschikbaar.

Praktijkonderzoek maatschappelijk en/of persoonlijk herstel

Begin april (deadline 30 mei 2017) kunt u subsidie aanvragen voor praktijkonderzoek naar maatschappelijk en/of persoonlijk herstel van mensen met psychische problemen en man-vrouwverschillen in gezondheid en zorg (gender). De ZonMw-programma’s Onderzoeksprogramma GGz en Kennisprogramma Gender en Gezondheid stellen hiervoor gezamenlijk een subsidieoproep open. Praktijkprojecten beantwoorden een vraag uit de praktijk, worden samen met de praktijk uitgevoerd en de resultaten worden direct in de praktijk toegepast.

Ontwikkeling en implementatie van interventies verward gedrag

U kunt vanaf begin april (deadline 30 mei 2017) bij het Actieprogramma lokalen initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG) van ZonMw subsidie aanvragen voor het (regionaal) implementeren en (door)ontwikkelen van interventies gericht op herstel van mensen met verward gedrag. De interventies zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen met verward gedrag dragen op die manier bij aan de maatschappelijke acceptatie en het voorkomen van stigmatisering.

Informatiebijeenkomst 10 april

Wilt u meer informatie over de subsidieoproepen gericht op herstel en re-integratie in de samenleving? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op maandagmiddag 10 april in Den Haag.

Meer informatie

 

Bron: NWO