Vooraankondiging: SURF Pop Up opnieuw open in 2017

22 maart 2017

Smart Urban Regions of the Future (SURF) Pop Up van het kennisinitiatief Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS) gaat medio april opnieuw open voor aanvragen.

Uitzicht over stad met groene dakenFoto Shutterstock

Binnen SURF Pop Up kunnen consortia met tenminste één kennisinstelling en één publieke of private partner financiering aanvragen voor kleine, kortlopende projecten, waarbij ingespeeld wordt op de behoefte aan kennis over nieuwe ontwikkelingen en ad-hoc vragen binnen de SURF-thematiek.

SURF Pop Up maakt onderdeel uit van het kennisprogramma SURF, een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), NWO, Platform31 en NRPO SIA op het gebied van slimme stedelijke regio’s.

De procedure van de call wordt in 2017 anders ingericht dan in het voorgaande jaar. Voor aanvragers is daarbij het volgende van belang:

  • Het principe van de doorlopende ronde is losgelaten en in plaats daarvan worden gedurende het jaar enkele vaste indienmomenten georganiseerd. In 2017 is de eerste deadline vastgesteld op 1 juni; een tweede deadline volgt in september (exacte datum wordt binnenkort vermeld op de financieringspagina).
  • Dit betekent dat de aanvragen per indienmoment met elkaar in competitie zullen gaan, in plaats van dat zij individueel worden getoetst aan de gestelde kwaliteitseisen. Er wordt naar gestreefd om aanvragers binnen 8 à 10 weken na de deadline te informeren over de besluitvorming.

Voor meer informatie over SURF Pop Up kunt u contact opnemen met de secretaris van SURF, Esther van der Wel, via surf@nwo.nl of (+31) 70 – 344 05 68.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Smart Urban Regions of the Future (SURF)

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014)