VI-laureaten presenteren boek over Europese rechtshandhaving in Brussel

7 december 2017

Mira Scholten (Vernieuwingsimpuls Veni) en Michiel Luchtman (Vidi) hebben vandaag in het Europees Parlement in Brussel het boek ‘Law enforcement by EU authorities’ gepresenteerd. Daarin laten academici en personen uit de rechtspraktijk hun licht schijnen over de oprichting van EU-autoriteiten belast met allerlei grensoverschrijdende taken, zoals vervolging en berechting van overtreders van het EU-recht. Het boek is het eerste in zijn soort.

Het boek, onder redactie van Scholten en Luchtman, vraagt aandacht voor een nieuwe trend in de Europese rechtspraak: de oprichting van EU-autoriteiten die belast zijn met taken op het gebied van het onderzoek naar, de vervolging en de berechting van overtredingen van EU-recht door burgers en bedrijven. Deze ontwikkeling brengt allerlei rechtsstatelijke implicaties met zich mee voor de Europese Unie en haar lidstaten.

Het boek brengt voor het eerst in kaart hoe de Europese autoriteiten samenwerken met nationale partners en hoe zij verantwoording afleggen aan de politiek en ten overstaan van de rechter. Luchtman: ‘Het is voor het eerst dat academisch onderzoek met de rechtspraktijk zo in verband wordt gebracht. Ook de combinatie van rechterlijke en politieke vormen van controle en accountability en van het samenspel van EU-recht met nationaal recht maakt dit boek uniek.’

Bankentoezicht

Aan de orde komt een uiteenlopende waaier aan terreinen, zoals het bankentoezicht, het mededingingsrecht, de voedselveiligheid, de visserijsector, EU-fraude, de farmaceutische industrie en de luchtveiligheid. Het boek 'Law enforcement by EU authorities' is uitgegeven door Edward Elgar Publishing.

Dr. Mira Scholten is uhd aan de Universiteit Utrecht en doceert Europees Recht. Prof. dr. Michiel Luchtman is hoogleraar Transnationale rechtshandhaving en fundamentele rechten aan de Universiteit Utrecht en verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor strafrechtswetenschappen. Zij zijn verbonden aan het Utrecht Centre for Regulation and Enforcement in Europe (RENFORCE).

Mira Scholten ontving in 2016 een Veni-toekenning voor haar project ‘Shared enforcement but separated controls in the EU – how to make it work for democracy and the rule of law?’. Michiel Luchtman werkt sinds 2015 aan zijn Vidi-project ‘The rise of EU law enforcement authorities – Protecting fundamental rights and liberties in a transnational law enforcement area.’

Bron: NWO