Tweede call for proposals Replicatiestudies open voor aanvragen

15 november 2017

Gepromoveerde onderzoekers kunnen tot 6 maart 2018 financiering aanvragen voor het repliceren van ‘hoeksteenonderzoek’ in de disciplines van maatschappij- en gedragswetenschappen van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen en van ZonMw. Het gaat om de tweede ronde van het pilotprogramma Replicatiestudies.

NWO verwerft met de pilot kennis en ervaring die kan leiden tot een effectieve manier voor de opname van replicatieonderzoek in onderzoekprogramma’s. Ook helpt de pilot bij het verkrijgen van inzicht in en het reflecteren op de eisen die NWO stelt aan de methodologie en de transparantie van onderzoek.

Op basis van de ervaringen uit de eerste ronde (zie het nieuwsbericht rond de toekenningen) zijn in deze call for proposals enkele wijzigingen aangebracht, waaronder de invoering van een voorselectie in de beoordelingsprocedure. In de call for proposals staan alle indienings- en uitvoeringsvoorwaarden vermeld.

De pilot is bedoeld voor gepromoveerde onderzoekers die voor de duur van het voorgestelde project verbonden zijn aan een Nederlandse kennisinstelling. Zij beschikken over aantoonbare methodologische competenties om het voorgestelde onderzoek uit te voeren of te begeleiden.

Aanvragers dienen ook expertise te hebben op het onderzoeksgebied van de te repliceren studie.

Bron: NWO