SURF Pop Up 2016: drie projecten van start

20 januari 2017

Profilering van stedelijke regio’s, een toolkit voor stadslabs en de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van verdere stedelijke verdichting. Dit zijn de onderwerpen van drie gehonoreerde projectvoorstellen in het kader van de SURF Pop Up-call 2016.

Beeld Smart Urban Regions of the Future (SURF)

Onderzoekers konden in de eerste Pop Up-call van 2016 voorstellen indienen die passen binnen de SURF-thematiek: maatschappelijke opgaven rond ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur. NWO heeft in totaal 16 aanvragen ontvangen in deze doorlopende ronde.

De gehonoreerde projecten zijn (in alfabetische volgorde op achternaam van de hoofdaanvrager):

 • ‘City branding’ in polycentrische regios; hoe profileren Europese en Chinese polycentrische regio’s zich op het gebied van duurzame verstedelijking, en hoe voeren ze dit uit?
  Duurzaamheid is een belangrijk thema voor steden bij het aantrekken van investeerders, bedrijvigheid en inwoners. Ze gebruiken city brands zoals eco, smart, leefbaar, weerbaar of creatief om die reputatie te vestigen. Hoe doen ze dat in de Randstad en in vergelijkbare regio's in Europa en China?

  Prof. W.M. (Martin) de Jong (m), Technische Universiteit Delft
  Dit project is een samenwerking van de TU Delft en de Vereniging Deltametropool
 • Smart Urban Lab-kit for Learning in a Network (SMULLN)
  Stadslabs zijn een nieuwe bestuurlijke schakel tussen lokale overheid en burgerinitiatieven. Het doel van SMULLN is de rol van stadslabs te versterken met behulp van een reeds ontwikkelde toolkit. Daartoe willen we in actie-onderzoek de LAB-kit als leerinstrument inzetten voor stadslabs uit het Nederlandse kennisnetwerk van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

  Prof. dr. R.P.M. (Rene) Kemp (m), Maastricht University ICIS
  Hierin werkt Maastricht University samen met diverse stadslabs uit het Nederlandse kennisnetwerk van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Kansen voor stedelijke verdichting
  Het aantal woningen in Nederland blijft de komende jaren groeien, vooral rond de grote steden. Veel woningen zijn de afgelopen jaren binnen bestaand stedelijk gebied gebouwd, maar het is de vraag of dit in de toekomst ook lukt. Wij onderzoeken daarom de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van verdere stedelijke verdichting. Dit project is een samenwerking van VU Amsterdam en Deltametropool.

  Dr. E. (Eric) Koomen (m), Vrije Universiteit Amsterdam
  Dit project is een samenwerking van de Vrije Universiteit Amsterdam, PBL, Gemeente Den Haag en gebiedsontwikkelaar BPD

Meer informatie

Smart Urban Regions of the Future (SURF) is een onderzoeksprogramma van NWO, het Rijk, Platform31 en het regieorgaan SIA (samenwerkend in het kennisinitiatief VerDuS, Verbinden van Duurzame Steden). Binnen SURF worden verschillende onderzoeksprojecten gefinancierd waarin kennisinstellingen en stedelijke partijen samenwerken.

Naast de vijf grote nationale projecten en de verschillende Europese projecten die al lopen, zijn er nu voor het eerst ook kleinere, kortlopende projecten toegekend.

De Pop Up-projecten duren maximaal één jaar. In totaal is er ongeveer 150.000 euro gemoeid met de drie toegekende projecten. Voor 2017 is er wederom budget voor Pop Up-projecten beschikbaar. De call 2017 wordt na evaluatie van de call 2016 naar verwachting in mei 2017 opengesteld voor aanvragen. De precieze thematiek wordt dan ook bekend gemaakt.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Smart Urban Regions of the Future (SURF)

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014)

Contact

Esther van der Wel Esther van der Wel +31 (0)70 3440568 e.vanderwel@nwo.nl