Overlijden Ben Peperkamp, bestuurslid NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen

21 november 2017

Prof. dr. Ben Peperkamp, bestuurslid NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW), is op zaterdag 18 november op 58-jarige leeftijd overleden. Ben Peperkamp maakte als literatuurwetenschapper sinds 2001 deel uit van verschillende commissies van NWO. Sinds begin 2017 was hij lid van het domeinbestuur SGW.

Portret van prof. dr. Ben PeperkampProf. dr. Ben Peperkamp

Ben Peperkamp kwam op 1 juni 2007 als hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde in dienst bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2014 was hij daar afdelingshoofd Taal, Literatuur en Communicatie. Daarnaast was Ben Peperkamp sinds 2011 voorzitter van de Commissie Letteren en Bibliotheken van de Raad voor Cultuur. Tot begin dit jaar zat hij bovendien de Universitaire Bibliotheekcommissie van de VU voor.

Voor NWO was hij een gewaardeerd en deskundig lid van verschillende beoordelings- en selectiecommissies. In een periode van 16 jaar droeg hij bij aan onder andere de programmacommissie Transformaties in Kunst en Cultuur, de commissie Vrije Competitie Geesteswetenschappen en aan de beoordeling van alfa- en gamma-aanvragen voor Vici-financiering. Ben Peperkamp was eveneens betrokken bij de totstandkoming van de route Veerkrachtige Samenlevingen van de Nationale Wetenschapsagenda. Sinds begin 2017 was hij bestuurslid van het nieuwe NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen.

Wij hebben hem leren kennen als een betrokken en gedreven commissielid en bestuurder met hart voor de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen.

Ons medeleven gaat uit naar zijn naasten en vrienden, die wij veel sterkte toewensen bij het verwerken van dit grote verlies.

Namen de raad van bestuur en het domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen,

Wim van den Doel

Bron: NWO