Over vijftig jaar viert ‘iemand’ als eerste haar 125e verjaardag

29 juni 2017

Over ongeveer vijftig jaar zal de eerste vrouw ter wereld een leeftijd van 125 jaar bereiken, zeggen Nederlandse onderzoekers. Dat is tien jaar ouder dan Amerikaanse onderzoekers vorig jaar concludeerden in het wetenschappelijk tijdschrift Nature: volgens dat artikel zou de mens een maximale levensduur van rond 115 jaar hebben. Onderzoekers Joop de Beer, Anastasios Bardoutsos en Fanny Janssen (Vernieuwingsimpuls Vidi) van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) bestrijden dit. Zij publiceren vandaag de resultaten van hun onderzoek óók in Nature.

Bejaarde Japanse festival dansers in rolstoel bij het Ohara Matsuri dans festival. 3 november 2008, Kagoshima Japan.Bejaarde Japanse festival dansers in rolstoel. Foto: wdeon (Shutterstock)

In het algemeen worden Japanse vrouwen het oudste.  De kans dat een Japanse vrouw van 85 jaar een leeftijd van 118 jaar bereikt is een op de 450 duizend, zo berekenden de Nederlandse onderzoekers.  Aangezien er meer dan 450 duizend Japanse vrouwen 85 jaar zijn, valt te verwachten dat minstens een van hen 118 jaar zal worden. Dat is dus ouder dan de 115 jaar die door de Amerikaanse onderzoekers als maximum wordt beschouwd.

Nog hogere leeftijden komen in zicht als rekening wordt gehouden met toenemende overlevingskansen. Hierdoor zal het aantal honderdjarige Japanse vrouwen sterk uitdijen. Daarmee neemt de kans toe dat één van hen een leeftijd van 120 jaar of hoger zal bereiken. En als ook de overlevingskansen boven de honderd jaar stijgen, zal de maximale levensduur van deze vrouwen navenant toenemen: tot een leeftijd van 125 jaar in het jaar 2070. Dit betekent dat een limiet aan de levensduur van de mens nog lang niet in zicht is.

Japanse vrouwen zijn al drie decennia recordhouder wat betreft levensverwachting. Resultaten van collega-onderzoekers (o.a. Marmot & Davey Smith 1989) geven als mogelijke factoren een goed functionerend volksgezondheidssysteem, het eten van weinig (verzadigde) vetten en een florerende economie.

Nederlandse zal wereldrecord niet halen

Vandaag verscheen tevens een verwant artikel van De Beer en Janssen in het bulletin Demos van het NIDI, over ouderdom bij Nederlandse vrouwen. In 2005 bereikte Hendrikje van Andel de leeftijd van 115 jaar. De kans is groter dan vijftig procent dat tenminste één Nederlandse vrouw die vóór 1945 is geboren het record van Hendrikje van Andel zal breken, zo stellen de NIDI- en RUG-onderzoekers.

De kans dat een Nederlandse vrouw deze eeuw het wereldrecord van Jeanne Calment zal breken achten de onderzoekers echter miniem: de Française overleed in 1997 op 122-jarige leeftijd, tot nu toe de mens die de hoogste leeftijd heeft bereikt van wie geboorte- en sterfdatum exact bekend zijn.

De toename van de levensverwachting (van 50 naar 70 jaar) in Europa in de twintigste eeuw en in vergelijkbare landen, verklaren demografen aan de hand van verbeteringen in de levensstandaard en sociaaleconomische omstandigheden, naast ontwikkelingen in de medische sector (Joop de Beer, 2017). In de eerste helft van de twintigste eeuw valt vooral kindersterftedaling op door schoner drinkwater, betere voeding, hygiëne, riolering en woningen en allerlei medische ontwikkelingen. In de tweede helft van de twintigste eeuw daalde de kindersterfte verder door de ontwikkeling van vaccins. Bovenal speelde de daling van hart- en vaatziekten op hogere leeftijd een belangrijke rol: meer mannen zweren de sigaret en sigaar af. 

Meer informatie

Prof. dr. Fanny Janssen (1977) werkt met Vidi-financiering uit de Vernieuwingsimpuls (en Aspasia) aan het project ‘Smoking, alcohol and obesity - ingredients for improved and robust mortality projections’. Zie www.futuremortality.com. Dr. Joop de Beer is eerste auteur van het artikel in Nature.

Artikelen:

  • Joop de Beer, Anastasios Bardoutsos en Fanny Janssen (2017) ‘Maximum human lifespan may increase to 125 years’ (Nature: doi:10.1038/nature22792)
  • Joop de Beer  en Fanny Janssen (2017) ‘Wordt het record van de oudste Nederlander snel gebroken? (Demos)
  • Xiao Dong, Brandon Milholland en Jan Vijg (2016) ‘Evidence for a limit to human lifespan’ (Nature 538.7624: 257-259)

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Vernieuwingsimpuls Aspasia

Speerpunt

Talent Vrij onderzoek