Onderzoek naar duurzame samenwerking voor een veerkrachtige samenleving krijgt 18,8 miljoen

8 mei 2017

Sociologen, psychologen, historici en filosofen van vijf Nederlandse universiteiten gaan onderzoek verrichten naar duurzame samenwerking voor een veerkrachtige samenleving. Minister Bussemaker maakte maandag 8 mei bekend dat het project SCOOP (Sustainable Cooperation: Roadmaps to a Resilient Society) als een van de zes toegekende projecten NWO-financiering krijgt van 18,8 miljoen uit het programma Zwaartekracht. SCOOP sluit aan op de ‘route Veerkrachtige en zinvolle samenlevingen’ uit de vorig jaar gepresenteerde Nationale Wetenschapsagenda.

Foto: Shutterstock

Met het geld kunnen onderzoekers de komende tien jaar wetenschappelijk onderzoek verrichten naar ‘samenwerkingsverbanden’, dé sleutel tot veerkrachtige gezinnen, gemeenschappen en organisaties. Door samen te werken kunnen individuen resultaten bereiken die ze in hun eentje nooit zouden kunnen realiseren. Maar waarom vallen sommige samenwerkingsverbanden uit elkaar, terwijl andere over lange periodes uitstekend blijven functioneren? Zijn onze huidige samenwerkingsverbanden bestand tegen ingrijpende maatschappelijke veranderingen zoals een vergrijzende bevolking, grootschalige migratie en de digitale revolutie?

Uit SCOOP moeten nieuwe oplossingen voortvloeien voor duurzame samenwerking rond zorg, werk en integratie. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit, de Radboud Universiteit en de Erasmus Universiteit gaan hierin nauw samenwerken. Door de expertise van sociologen, psychologen, historici en filosofen te bundelen maakt SCOOP gebruik van een innovatief ‘mixed-method’ onderzoeksdesign om de effectiviteit van deze oplossingen te toetsen en ‘evidence based’ beleidsaanbevelingen te ontwikkelen.

Maatschappelijke uitdagingen

In grensoverschrijdende coöperatie bestuderen topwetenschappers vanuit verschillende disciplines de mechanismen van samenwerking waarbij zij de mogelijkheden verkennen om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Het programma staat onder leiding van de hoogleraren Rafael Wittek (sociologie, RUG), Naomi Ellemers (psychologie, UU), Martin van Hees (filosofie, VU), Bas van Bavel (geschiedenis, UU), Tanja van der Lippe (sociologie, UU) en Russell Spears (psychologie, RUG).

Het interdisciplinaire SCOOP-consortium heeft een bijzondere aanpak ontwikkeld. Het team zoekt de oplossing in de combinatie van historisch onderzoek naar institutionele verandering en filosofische analyses van waardenconflicten, met psychologische en sociologische modellen van individueel gedrag en groepsprocessen. Belangrijk doel van SCOOP is de inzet van wetenschappelijke inzichten voor de praktijk.

Het onderzoek sluit aan op de NWA-route Veerkrachtige en duurzame samenlevingen en  de strategische thema’s Sustainable Society van de Rijksuniversiteit Groningen, tevens penvoerder van het project, en Institutions for Open Societies van de Universiteit Utrecht. Andere deelnemers zijn de Vrije Universiteit Amsterdam, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

NWO Zwaartekracht

Het project is onderdeel van het programma Zwaartekracht, gefinancierd door het ministerie van OCW. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) adviseert over de selectie van de teams van wetenschappers. Binnen de consortia werken wetenschappers van verschillende universiteiten samen om excellente wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s op te zetten. Doel is een nieuwe impuls te geven aan samenwerking op het hoogste wetenschappelijke niveau.

De excellente consortia moeten leiden tot profilering van universitair toponderzoek en leveren daarmee ook bijdragen aan de topsectoren en de grand challenges van het EU-Kaderprogramma.


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Zwaartekracht

Speerpunt

Grote onderzoeksfaciliteiten (2015-2018)