Mannen zijn gelukkiger als ze voltijd werken

12 april 2017

Een 'papadag'? Meer tijd voor thuis? Voor het welbevinden van mannen hoeft in deeltijd werken niet zo. Ze zijn juist gelukkiger als ze 'gewoon' in voltijd werken. Dat is een van de conclusies uit het promotieonderzoek van socioloog Sean de Hoon naar de invloed van familierelaties en ouderschap op verschillen in geluk, inkomen en gezondheid. Hij promoveert donderdag 13 april met financiering uit het NWO-programma Onderzoekstalent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Klein meisje met vader in de speeltuin.Foto: Shutterstock, spass

Sociale ongelijkheden op het gebied van inkomen, gezondheid en geluk worden van oudsher toegeschreven aan individuele kenmerken, zoals opleidingsniveau. Maar niet alles is daarmee te verklaren. Waarom verdienen mannen nog steeds meer dan vrouwen, terwijl vrouwen inmiddels gemiddeld een hoger opleidingsniveau hebben?

Om dergelijke ongelijkheden te begrijpen is aandacht nodig voor omgevingsfactoren, zoals de familie en het land waarin men woont. Socioloog Sean de Hoon onderzocht de rol van partnerrelaties en het ouderschap bij ongelijkheden in inkomen, gezondheid en geluk. Dat deed hij aan de hand van statistische analyses op data uit grootschalige internationale survey onderzoeken.

Voltijd en deeltijd

Voor een van de studies in zijn proefschrift onderzocht De Hoon ongelijkheden in geluk, in relatie tot deeltijd of voltijd werken. Welke omgevingsfactoren zijn dan van invloed?

Uit zijn onderzoek blijkt dat er alleen bij mensen met schoolgaande kinderen een verschil is in geluk tussen werkers in voltijd of deeltijd. Vrouwen zijn in die situatie gelukkiger als zij deeltijd werken. Volgens De Hoon ervaren ze dan minder conflicten tussen de verantwoordelijkheden voor enerzijds werk en anderzijds hun gezin. Mannen echter zijn juist gelukkiger wanneer zij voltijd werken. ‘Ze voldoen daarmee aan de traditionele verwachtingen van de man die de kostwinnerrol vervult,’ aldus De Hoon.

Ook bestudeerde De Hoon de ‘marriage premium’: het feit dat getrouwde mannen vaak meer verdienen dan alleenstaande mannen. Dit inkomensvoordeel wordt vaak verklaard vanuit de theorie dat getrouwde mannen de kostwinnerrol moeten vervullen. Daardoor zouden ze meer gericht zijn op hun werk – en dus meer geld verdienen.

De Hoon ontdekte echter dat ook de cultuur van een land belangrijk is. In landen waar op de arbeidsmarkt een grotere ongelijkheid heerst tussen mannen en vrouwen, zoals Ierland en Hongarije, is die marriage premium groter. In deze landen is de druk om de kostwinnerrol te vervullen groter. Ook in landen waar relatief weinig echtscheidingen plaatsvinden (zoals Japan) is de marriage premium groter. Als er minder kans is om te scheiden, investeren mannen waarschijnlijk sterker in hun relatie en voelen zij meer druk om de kostwinnerrol te vervullen.

Invloed kinderen

De promovendus deed ook onderzoek naar het feit dat vrouwen met kinderen een grote negatieve invloed op hun inkomen ondervinden (de zogenoemde ‘motherhood penalty’). Het onderzoek van De Hoon wijst er echter op dat het effect van het eerste kind veel groter is dan het effect van een tweede of derde kind. ´Ten behoeve van hun inkomen kunnen vrouwen het eerste kind beter overslaan,´ stelt De Hoon dan ook ironisch.

Samen dragen de marriage premium en de motherhood penalty bij aan de voortdurende ongelijkheid in het inkomen van mannen en vrouwen, aldus de onderzoeker.

Op basis van zijn onderzoek stelt De Hoon dat beleidsmakers die ongelijkheden willen verkleinen, er goed aan zouden doen om te proberen de rolverdeling tussen mannen en vrouwen minder traditioneel te maken. 'Dit zou bijvoorbeeld kunnen door te bewerkstelligen dat mannen sterker betrokken raken bij de opvoeding en verzorging van kinderen en het huishouden. Een van de beleidsmaatregelen is bijvoorbeeld een 'daddy quota' , een regeling in Scandinavische landen die een deel van het ouderschapsverlof speciaal reserveert voor vaders.'

Meer informatie

S. (Sean) de Hoon  (1987) voltooide zijn proefschrift ‘Family interdependencies: Partnerships, parenthood and well-being in context’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam binnen het project ‘The benefits of marriage: a cross-national comparative perspective on health and earnings’ met NWO-financiering uit het programma Onderzoekstalent. Promotores prof. dr. P.A. (Pearl) Dykstra en prof. dr. R. (Renske) Keizer.


Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam