Call for proposals: Physical Internet Reisbeurzenprogramma

18 april 2017

Vandaag publiceerde TKI Dinalog de call ‘Physical Internet Reisbeurzenprogramma’. Het programma biedt de mogelijkheid om een reisbeurs aan te vragen voor een kortlopend of langlopend werkbezoek aan verschillende departementen van het Georgia Institute of Technology. Het doel van het programma is het bevorderen van contacten tussen Nederlandse onderzoekers en de onderzoekers van het Georgia Institute of Technology voor kennisuitwisseling en -ontwikkeling op het gebied van the Physical Internet en Interconnected Logistics. NWO is verantwoordelijk voor de beoordelings- en selectieprocedure.

Het TKI Dinalog heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Georgia Institute of Technology voor kennisuitwisseling en ontwikkeling op het gebied van ‘the Physical Internet’ in relatie tot de logistiek. Het Physical Internet (PI) is een vergaande ketenregie visie voor het faciliteren van de bundeling van ladingstromen cross chain. Het PI gaat, naar analogie van het versturen van e-mails over het digitale web, uit van volledig verbonden en open netwerken van logistieke diensten waarin fysieke objecten worden verplaatst, opgeslagen, geleverd en gebruikt. PI kan worden gezien als een uitbreiding van de huidige synchromodaal denken, door real-time beslissingen te nemen over de routering, keuze voor transportmodaliteit en overslagpunten van zeecontainers en hun inhoud. Het Physical Internet is ook de kern van de onderzoeksagenda voor logistiek in Horizon 2020 vanuit ETP ALICE.

Het programma biedt de mogelijkheid om een reisbeurs aan te vragen voor een kortlopend werkbezoek (maximaal twee weken) of een langdurig bezoek van drie tot zes maanden aan het Physical Internet Center, de Stewart School of Industrial & Systems Engineering of het Supply Chain & Logistics Institute  van het Georgia Institute of Technology.

Deadline

Meer informatie over de call vindt u op de financieringspagina.

Meer informatie

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Logistiek (TKI Dinalog) heeft als doel het op structurele wijze stimuleren en realiseren van de privaat-publieke samenwerking op het vlak van onderzoek in de Topsector Logistiek. Dit betreft innovatie door middel van fundamenteel en toegepast onderzoek en de valorisatie en disseminatie van de kennis, ervaringen en resultaten. Dinalog, NWO en TNO zijn gezamenlijk als Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) een samenwerkingsverband aangegaan om de innovatie in de Topsector Logistiek aan te jagen.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Topsector logistiek

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018)