Call for proposals: Impuls voor zelforganiserende logistiek

11 april 2017

NWO publiceert namens het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) de call ‘Impuls voor zelforganiserende logistiek’. Het doel van de call is een proof of concept project te financieren dat de pakketbezorging voorbereidt op het Physical Internet. De deadline voor aanvragen is 30 mei 2017.

In de logistiek draait het om verschillende systemen waarin goederen in ladingdragers in netwerken worden vervoerd. Voorbeelden zijn het systeem van zeecontainerlogistiek van en naar het achterland van zeehavens, het netwerk van luchtvrachtcontainers rondom de grote luchtvrachthubs, het vervoer van bloemen en planten, en winkelbevoorrading in rolcontainers, het groupage-vervoer op pallets, en de distributie van pakketten met spullen die consumenten op internet hebben gekocht. Al deze systemen zullen op den duur elementen van zelforganisatie gaan krijgen.

Daarbij zal Physical Internet een belangrijke rol gaan spelen. Voorwaarde hiervoor is dat alle verzenders en ontvangers op dezelfde manier zijn verbonden, en de routering en behandeling van lading is gestandaardiseerd en geoptimaliseerd. Het doel van deze call is een proof-of concept project te financieren dat de pakketbezorging voorbereidt op het Physical Internet. Een dergelijk project zou een selectie uit de volgende vraagstukken moeten adresseren:

  • Het specificeren van de technische beschrijving van slimme etiketten of slimme ladingdragers.
  • Het identificeren van use cases, die op elementen van het pakketbezorgingssysteem autonomie van besluitvorming verhogen en zelforganisatie vergroten.
  • Het ontwerpen van een in, omvang beperkt, volledig complex adaptief systeem voor pakketbezorging.
  • De ontwikkeling van een blauwdruk voor opschaling naar een volledig systeem van pakketbezorging. Deze blauwdruk is een systeem(her)ontwerp, maar omvat ook een onderbouwing van de investering die nodig is om de opschaling te realiseren.
  • Fundamenteel onderzoek over de mate van intelligentie en waar die in het systeem moet worden neergelegd.

Budget

Voor deze call is maximaal €400.000 beschikbaar gesteld door het Ministerie van Economische Zaken. Onderzoekers kunnen namens een consortium van publieke en/of private partijen een voorstel indienen. De vereiste minimale cofinanciering van de publieke en/of private partijen in het consortium is 50% waarvan minimaal de helft door private partijen ingebracht moet worden. De cofinanciering kan bestaan uit in-kind en/of in-cash bijdragen.

Deadline

De deadline voor het indienen van aanvragen is 30 mei 2017. Nadat het TKI Bestuur NWO in augustus een besluit heeft genomen, worden de aanvragers in september hierover geïnformeerd.

Nadere informatie en de documenten over de call vindt u op de financieringspagina.

Meer informatie

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Logistiek (TKI Dinalog) heeft als doel het op structurele wijze stimuleren en realiseren van de privaat-publieke samenwerking op het vlak van onderzoek in de Topsector Logistiek. Dit betreft innovatie door middel van fundamenteel en toegepast onderzoek en de valorisatie en disseminatie van de kennis, ervaringen en resultaten. Dinalog, NWO en TNO zijn gezamenlijk als Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) een samenwerkingsverband aangegaan om de innovatie in de Topsector Logistiek aan te jagen.


Bron: NWO