Beleid in gezondheidszorg: te veel nadruk op interventies met onmiddellijk resultaat

3 februari 2017

Econome Yu Gao ontwierp een nieuwe methode om ‘verdiscontering’ te meten, de manier waarop mensen de waarde van investeringen in de toekomst inschatten. Zij ontdekte dat mensen zich niet volgens een constant model gedragen, zoals dat in het algemeen in beleidsbepaling wordt aangenomen. Een artikel van Gao hierover verscheen inmiddels in economisch toptijdschrift American Economic Review. Zij promoveert vrijdag 3 februari aan de Erasmus Universiteit met NWO-financiering uit de Vrije competitie.

Toeristen op ondergelopen San Marcoplein in VenetiëKlimaatverandering: toeristen op ondergelopen San Marcoplein in Venetië. Foto: mountainpix (shutterstock)

Dat verdisconteren in de toekomst is van belang omdat baten die uit beleid voortvloeien vaak ver in de toekomst plaatshebben, bijvoorbeeld als het gaat om beleid rond klimaat of gezondheidszorg. In haar proefschrift onderzocht Yu Gao de stabiliteit en het aanpassingsvermogen van door mensen genomen besluiten over de tijd en onder risicovolle omstandigheden. Beslissingen die leiden tot resultaten in de toekomst – denk aan sparen voor je pensioen, screening voor baarmoederhalskanker of het nemen van maatregelen tegen global warming – moet je immers ver van tevoren inschatten. Om te kijken of dergelijke maatregelen zinvol zijn, moeten analyses meewegen in welke mate mensen toekomstige uitkomsten waarderen.

Constant percentage

Gao: ‘In beleid worden toekomstige baten meestal tegen een constant percentage verdisconteerd. Dit leidt er toe dat deze baten vrijwel geen gewicht krijgen. Onder constante discontering, zelfs tegen een laag percentage, is vrijwel elke investering in klimaatbeheersing economisch niet effectief.’

Uit eerder onderzoek blijkt tevens dat constante discontering de voorkeuren van mensen niet goed weergeeft. Om een realistischer waarde van toekomstige uitkomsten te krijgen, hebben economen en psychologen nieuwe modellen ontwikkeld. Het operationaliseren van deze nieuwe modellen bleek lastig, wat in het verleden hun toepassing in het beleid in de weg stond.

Tijdens haar onderzoek ontwikkelde Yu Gao methodes om deze nieuwe modellen daadwerkelijk in werking te stellen. Zij deed dit voor financiële en gezondheidsuitkomsten. Als het gaat om gezondheid wijken mensen nog meer af van dat constante model dan als het gaat om geld.  Dit betekent dat het gezondheidszorgbeleid (dat van constante discontering uitgaat) te veel nadruk legt op interventies die onmiddellijk resultaat hebben en te weinig op interventies die baten in de toekomsten opleveren (zoals screening op ziektes).

Meer informatie

Y. (Yu) Gao (1987) voltooide haar proefschrift ‘Stability and adaptivity: Preferences over time and under risk’ binnen het project ‘Applications of Prospect Theory to Health Economics’ met NWO-financiering uit de Vrije Competie. Hoofdaanvrager was prof. dr. H. (Han) Bleichrodt.


Bron: NWO