16 november: Synergy Conference: creating a common ground for social sciences and humanities

6 november 2017

Welke kansen biedt het nieuwe NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen voor samenwerking, nieuwe initiatieven en netwerken? Hoe kunnen we deze kansen benutten en wat verwachten onderzoekers daarbij van NWO? Kunnen we een begin maken met synergie tussen de wetenschappelijke disciplines in dit brede domein? Deze vragen staan centraal bij de eerste NWO Synergy Conference op 16 november aanstaande in Utrecht.

Aanleiding voor de Synergy Conference is het instellen van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) per 1 januari 2017. De gebieden voor de geesteswetenschappen en de maatschappij- en gedragswetenschappen zijn per die datum samengevoegd tot één domein waarin ook WOTRO Science for Global Development en Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek een plek hebben. Dit, en de ontwikkeling van een nieuwe strategie voor NWO, zijn voor het NWO-domeinbestuur SGW een mooie aanleiding om onderzoekers uit te nodigen voor een dag waar dialoog en synergie centraal zullen staan.

In het programma is veel gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en kennis te maken met het domeinbestuur. In twee rondes van interactieve sessies en workshops komen verschillende onderwerpen aan de orde zoals aanvraagdruk, het domeinbreed beoordelen van aanvragen, publiek-private samenwerking, een impact pathway voor sociaal en geesteswetenschappelijk onderzoek en ‘alternative facts’. Het domeinbestuur is benieuwd naar de input van onderzoekers en anderen voor deze en andere onderwerpen.

Ervaring met financieringsinstrumenten voor het domein sociale en geesteswetenschappen en toekomstverwachtingen van onderzoekers zullen ook aan bod komen. Dr. Miko Flohr (Universiteit Leiden) en prof. dr. Barbara Vis (Universiteit Utrecht) spreken een essay uit waarin zij ingaan op hun visie op de toekomst van de sociale en de geesteswetenschappen. Hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Ottawa, Chad Gaffield, deelt in zijn lezing zijn ervaringen als voormalig president van de SSHRC van Canada. Professor Gaffield zal daarbij ingaan op de lessen die de SSHRC heeft geleerd bij het ontwikkelen van financieringsinstrumenten voor SSH.

Het NWO-domeinbestuur hoopt dat de Synergy Conference leidt tot nieuwe contacten, samenwerking en synergie in het domein van de sociale en geesteswetenschappen.

Het maximale aantal aanmeldingen is inmiddels bereikt, u kunt zich helaas niet meer aanmelden. Via de website van NWO zullen we u op de hoogte houden van de uitkomsten.

Bron: NWO