Luxemburg en Nederland verstevigen onderzoeksbanden

27 juni 2017

Op 27 juni heeft Peter Kok, de Nederlandse ambassadeur in Luxemburg vertegenwoordigers van NWO, de Nederlandse organisatie van gezondheidszorgonderzoek en zorginnovatie (ZonMw), het Luxemburgse Nationaal Onderzoeksfonds (FNR) en uitmuntende onderzoekers in Luxemburg uitgenodigd voor een gezamenlijke informatieworkshop. Deze bijeenkomst was een vervolg op de ondertekening in maart j.l. van een intentieverklaring tussen de nationale organisaties, met als doel de versteviging van de onderzoeksbanden tussen de twee landen.

Wim van den Doel, lid van de raad van bestuur van NWO en verantwoordelijk voor internationale zaken, en Marc Schiltz, secretaris-generaal van het FNR, benadrukten beiden  hoe belangrijk het verstevigen van hun samenwerking is. Ze gaven aan dat in beide landen optimaal onderzoek geleverd kan worden als de beste onderzoekers internationaal samenwerken.

Voorbeelden van geslaagde samenwerking

Ook werden er door onderzoekers uit Luxemburg duidelijke voorbeelden gegeven van reeds bestaande goede samenwerkingsverbanden. Rejko Krüger, onderzoeker aan de Universiteit van Luxemburg (LCSB) en PEARL-voorzitter bij het FNR, gaf toelichting op zijn samenwerking op het gebied van Parkinson met het coördinatiecentrum ParkinsonNet van het Radboud Universitair Medisch Centrum. Roman Kräussl, hoogleraar financiën aan de Luxemburgse School of Finance, beschreef zijn ervaring als onderzoeker en hoogleraar in beide landen. En tenslotte gaf dr. Laurent Pfister, onderzoeker aan het Luxemburgse Institute of Science and Technology, een presentatie over zijn samenwerking met Wageningen Universiteit op het gebied van de hydrologie.

Intentieverklaring

Met de op 24 maart ondertekende intentieverklaring willen Luxemburg en Nederland hun banden verder aanhalen en nieuwe bilaterale onderzoeksprojecten tussen onderzoekers in de twee landen ondersteunen, voor alle onderzoeksgebieden waarop de instanties actief zijn. Onder deze overeenkomst heeft de Nederlandse financieringsinstantie altijd de leiding: NWO en ZonMw blijven verantwoordelijk voor het selectieproces als geheel. Het FNR, NWO en ZonMw werken momenteel aan een handleiding voor aanvragers, waarin ook zaken zoals vrij toegankelijke publicatie en intellectueel eigendom aan de orde komen. Partners in Nederland worden gefinancierd door NWO of ZonMw, en het FNR ondersteunt Luxemburgse partners.

Het aantal landen waarmee het FNR een bilaterale overeenkomst heeft, komt met deze overeenkomst met de Nederlandse instanties NWO en ZonMw uit op twaalf.

Meer informatie


Bron: NWO