Zestien internationale onderzoeksfinanciers kondigen de winnaars van de 2017 T-AP Digging into Data Challenge aan

29 maart 2017

Zestien internationale onderzoeksfinanciers, waaronder NWO, hebben vandaag gezamenlijk circa 8,7 miljoen euro toegekend aan veertien internationale onderzoeksteams die bezig zijn met onderzoek naar de manier waarop grootschalige computationele technieken kunnen worden toegepast bij het beantwoorden van onderzoeksvragen binnen de sociale en geesteswetenschappen. In vijf van deze veertien onderzoeksprojecten zijn Nederlandse onderzoekers betrokken. De teams zullen onderzoek gaan uitvoeren in tal van wetenschapsgebieden, waaronder musicologie, economie, taalkunde, politieke wetenschappen en geschiedenis.

Logo Digging into Data Challenge

Elk van de veertien winnende teams bestaat uit onderzoekers van verschillende universitaire en wetenschappelijke disciplines. Zij werken samen om aan te tonen hoe geavanceerde ‘big data’-technieken kunnen worden ingezet om een breed scala aan onderzoeksvragen binnen de sociale en geesteswetenschappen te bestuderen. Sinds de oprichting in 2009 heeft het Digging into Data Challenge-programma bijgedragen aan spannende nieuwe onderzoeksrichtingen voor de sociale en geesteswetenschappen door gebruik te maken van computationele technieken.

De T-AP Digging into Data Challenge wordt mede mogelijk gemaakt door organisaties voor onderzoeksfinanciering uit elf landen en wordt georganiseerd onder de auspiciën van het Trans-Atlantisch Platform (T-AP). T-AP is een unieke samenwerking tussen de belangrijkste financiers en facilitators voor de sociale en geesteswetenschappen uit Zuid-Amerika, Noord-Amerika en Europa. T-AP heeft als doel het verbeteren van de mogelijkheden van financiers, onderzoeksorganisaties en onderzoekers om deel te nemen aan transnationale dialoog en samenwerking.

Tot de deelnemende landen en financieringsorganisaties behoren onder meer: Argentinië (MINCyT); Brazilië (FAPESP); Canada (SSHRC, NSERC, FRQ); Finland (AKA); Frankrijk (ANR); Duitsland (DFG); Mexico (CONACYT); Nederland (NWO); Portugal (FCT); Verenigd Koninkrijk (AHRC, ESRC) en de Verenigde Staten (NEH, NSF, IMLS).

Nederlandse onderzoekers zullen een bijdrage leveren aan de volgende vijf projecten:

Intelligent Search Engine for Belief Legends (ISEBEL)
Intelligente zoekmachine voor volkslegendes

Samenvatting: Een samenwerking tussen een internationaal team van folklorewetenschappers en informatici om analytische technieken te ontwikkelen voor het bestuderen van folkloristische tradities via meerdere nationale databases.
Financiers: Duitsland (DFG); Nederland (NWO); Verenigde Staten (NEH).
Hoofdonderzoekers: Theo Meder (Meertens Instituut); Christoph Schmitt (Universität Rostock); Tim Tangherlini (University of California, Los Angeles).

Online Prices for Computing Standards of Living Across Countries (OPSLAC)
Onlineprijzen voor de berekening van de levensstandaard in verschillende landen
Samenvatting
: Een samenwerking tussen een internationale groep economen met gebruikmaking van online prijzen die beschikbaar zijn via het Billion Prices-project aan het MIT, om de levensstandaard in verschillende landen te bestuderen.
Financiers: Canada (SSHRC); Nederland (NWO); Verenigde Staten (NSF).
Hoofdonderzoekers: Walter Erwin Diewert (University of British Columbia); Robert Feenstra (University of California, Davis); Robert Inklaar (Universiteit van Groningen).

Responsible Terrorism Coverage (ResTeCo): A Global Comparative Analysis of News Coverage about Terrorism from 1945 to present
Verantwoorde terrorismeverslaggeving: een wereldwijde vergelijkende analyse met betrekking tot nieuwsberichtgeving over terrorisme vanaf 1945 tot heden
Samenvatting: Een samenwerking tussen mediawetenschappers, communicatie- en politieke wetenschappers met als doel het onderzoeken van de geschiedenis van de media-aandacht voor terreuraanslagen en het krijgen van beter inzicht in hoe een dergelijke aandacht op verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd, zonder zich te lenen als steun aan terroristen.
Financiers: Duitsland (DFG); Nederland (NWO); Verenigde Staten (NEH).
Hoofdonderzoekers: Scott Althaus (University of Illinois); Wouter van Atteveldt (Vrije Universiteit Amsterdam); Hartmut Wessler (Universität Mannheim).

Digging into the Knowledge Graph
Graven in kennis en gegevens
Samenvatting
: Een internationale samenwerking van bibliotheek- en informatiewetenschappers die onderzoek doen naar hoe Linked Open Data, een techniek voor het publiceren van onlinegegevens, de opslagmethoden voor de sociale en geesteswetenschappen kan verbeteren. Projecten in de musicologie en economie dienen als praktijkcasussen voor dit onderzoek.
Financiers: Canada (SSHRC); Nederland (NWO); Verenigde Staten (IMLS).
Hoofdonderzoekers: Andrea Scharnhorst (Data Archiving and Networked Services); Richard Smiraglia (University of Wisconsin-Milwaukee); Rick Szostak (University of Alberta).

Oceanic Exchanges: Tracing Global Information Networks in Historical Newspaper Repositories, 1840-1914 (OcEx)
Wereldwijde uitwisseling: traceren van mondiale informatienetwerken in historische krantenarchieven, 1840-1914

Samenvatting: Een gezamenlijk onderzoeksproject dat toonaangevende inspanningen in computational krantenonderzoek samenbrengt om informatiepatronen te onderzoeken over de landsgrenzen en taalgrenzen heen. Dit project baseert zich op grote dataverzamelingen van gedigitaliseerde kranten uit de 19e eeuw om de mondiale cultuur van overvloedige, snel verspreidende informatie te bestuderen.
Financiers: Finland (AKA); Duitsland (DFG); Mexico (CONACYT); Nederland (NWO); Verenigd Koninkrijk (AHRC/ESRC); Verenigde Staten (IMLS).
Hoofdonderzoekers: Ryan Cordell (Northeastern University); Mark Priewe (Universität Stuttgart); Isabela Galina Russell (Universidad Nacional Autónoma de México); Hannu Salmi (University of Turku); Ulrich Tiedau (University College Londen); Jaap Verheul (Universiteit Utrecht).


Bron: NWO