Vrouwenvoetbal in Nederland. Spiegel en katalysator van maatschappelijke verandering

18 juli 2017

Terwijl de vrouwen van het Nederlandse voetbalteam zich opmaakten voor hun eerste wedstrijd in het EK voetbaltoernooi, verscheen onder redactie van Martine Prange (filosoof) en Martijn Oosterbaan (antropoloog) de bundel ‘Vrouwenvoetbal in Nederland. Spiegel en katalysator van maatschappelijke verandering”. In een aantal artikelen gaan de auteurs in op de soms paradoxale relatie tussen de ontwikkeling van vrouwenvoetbal enerzijds en maatschappelijke veranderingen anderzijds. De bundel is één van de resultaten van het onderzoeksprogramma ‘Sport: meedoen’ dat mede door NWO werd gefinancierd.

Op zoek naar... een nieuwe genderorde in de voetbalwereld, recensie van Adri Broeke

Kaft boek Vrouwenvoetbal in Nederland. Redactie Martine Prange en Martijn OosterbaanVrouwenvoetbal in Nederland. Redactie Martine Prange en Martijn Oosterbaan

Halverwege de jaren zestig ontrolde zich een feministische golf in ons land. De zogeheten Dolle Mina's namen vaak op ludieke wijze de (over)heersende machocultuur op de schop. Veel van oudsher hegemoniale mannenbolwerken kregen het zwaar te verduren. Onterechte discriminatie en achterstelling werd fanatiek bestreden. Een en ander wierp pas op langere termijn haar vruchten af. Ook voor de vrouwensport.

Lees verder op de website van Sport KnowHow XL.

Meer informatie

Sport: meedoen financiert en stimuleert onderzoek naar sportparticipatie en de betekenis daarvan voor de samenleving. Sport: meedoen is één van de pijlers van het programma Sport.

Het programma Sport is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en NOC*NSF ontwikkeld door:

  • Technologiestichting STW (nu NWO Toegepaste en Technische Wetenschappen)
  • NWO Geesteswetenschappen (onderdeel van NWO Sociale en Geesteswetenschappen)
  • ZonMw
  • Regieorgaan SIA

NWO project: Van voetbalvrouwen tot vrouwenvoetbal

Prange, M en Oosterbaan, M (red.) (2017). Vrouwenvoetbal in Nederland. Utrecht: Uitgeverij Klement en Atria.
Prof. dr. Martine Prange is hoogleraar Filosofie van Mens, Cultuur en Samenleving aan Tilburg University en voormalig prof-voetbalster.
Dr. Martijn Oosterbaan is universitair hoofddocent Culturele Antropologie aan de Universiteit Utrecht.

Bron: NWO