Vanaf half april indienen voor Vrije competitie geesteswetenschappen ronde 2017

28 maart 2017

Het zal vanaf half april mogelijk zijn om bij NWO aanvragen in te dienen voor de Vrije competitie geesteswetenschappen, ronde 2017. De deadline voor vooraanmeldingen is 5 september 2017. Daarmee schuift de start van de jaarlijkse financieringsronde enkele maanden op; verder wijzigt er in 2017 nog niets aan de Vrije competitie geesteswetenschappen. Naar verwachting zal het financieringsinstrument vanaf 2018 wél van karakter veranderen.

Wetenschapsfinancier NWO verandert momenteel ingrijpend. Dat heeft gevolgen voor de NWO-onderzoeksfinanciering en voor de financieringsinstrumenten. Sinds januari dit jaar is het nieuw gevormde NWO-Domeinbestuur verantwoordelijk voor een evenwichtig financieringsaanbod op het brede terrein van de sociale en geesteswetenschappen. Dat wil zeggen: voldoende mogelijkheden voor financiering van vrij en thematisch onderzoek, vanuit het perspectief van de sociale én geesteswetenschappen.

Het kost tijd om de bestaande NWO-financieringsmogelijkheden voor de sociale en geesteswetenschappen zorgvuldig tegen het licht te houden. Het domeinbestuur is van mening dat het verder opschorten van de Vrije competitie geesteswetenschappen het onderzoeksveld teveel zou benadelen. Door de jaarlijkse ronde Vrije competitie geesteswetenschappen in 2017 ongewijzigd doorgang te laten vinden, ontstaat tijd en ruimte om de instrumentenmix die NWO voor de sociale en geesteswetenschappen biedt goed te analyseren, en waar nodig aan te passen.

Het Domeinbestuur houdt geïnteresseerden via website en nieuwsbrieven van NWO op de hoogte van de beleidsontwikkeling rondom de financieringsinstrumenten.

Over de Vrije competitie geesteswetenschappen

Binnen de Vrije competitie geesteswetenschappen wordt vrij onderzoek gefinancierd dat niet binnen de thematische programma's valt. Onderzoekers kunnen zelf kiezen waar hun onderzoek over gaat, als het maar past binnen de geesteswetenschappen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NWO-beleidsmedewerker Rick de Jong (E: r.dejong@nwo.nl; T: +31 (0)70 3440691).

Bron: NWO