Promotieonderzoeken voor de 4e Boekman Dissertatieprijs

30 november 2017

Voor de Boekman Dissertatieprijs 2018 kunnen onderzoekers op het gebied van kunst, cultuur en beleid hun proefschrift uit 2015, 2016 en 2017 ter mededinging insturen. De prijs wordt elke drie jaar toegekend en ook voor komend jaar is de Boekmanstichting op zoek naar de beste dissertaties aan een Nederlandse universiteit. De Boekman Dissertatieprijs voor kunst, cultuur en beleid is een gezamenlijk initiatief van NWO en De Boekmanstichting.

De Boekman Dissertatieprijs is bedoeld om belangwekkende resultaten van recent onderzoek in een bredere kring van potentiële gebruikers te verspreiden en daarmee de kwaliteit van het cultuurbeleid te verhogen. Bent u aan het promoveren of op de hoogte van een promotie op het werkterrein van de Boekmanstichting? Bezoek dan de website  https://www.boekman.nl/bibliotheek/dissertatieprijs  voor de voorwaarden of informeer via a.nuchelmans@boekman.nl.

Dissertatieprijs

De dissertatieprijs is vernoemd naar Emanuel Boekman, die op 6 juni 1939 als eerste in Nederland promoveerde op de relatie tussen overheid en kunst en bestaat uit een geldbedrag van € 10.000. Daarnaast besteedt het tijdschrift Boekman in het jaar volgend op de uitreiking aandacht aan het thema van de winnende dissertatie.

Eerdere winnaars van de prijs zijn:

Marijke de Valck
Film festivals. From European geopolitics to global cinephilia.
Proefschrift Universiteit van Amsterdam, 2006.

Amanda Brandellero
The art of being different: exploring diversity in the cultural industries.
Proefschrift Universiteit van Amsterdam, 2011.

Thijs Lijster
Critique of art. Walter Benjamin and Theodor W. Adorno on art and art criticism.
Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, 2012.

Bron: NWO