Pitch & Date voor call over maatschappelijk verantwoord innoveren

10 mei 2017

Consortia van onderzoekers en private partijen kunnen financiering aanvragen voor proactief onderzoek naar ethische en maatschappelijke aspecten van innovatietrajecten via het heropende NWO-financieringsinstrument Maatschappelijk verantwoord innoveren (NWO-MVI). De call for proposals richt zich op de thema's Bouwstenen van Leven (BBoL), Creatieve industrie, Energie, en Logistiek. Onderzoekers die meer willen weten over de call of in gesprek willen gaan met mogelijke onderzoekspartners, zijn van harte welkom op het Pitch & Date Event op 23 mei in Utrecht.

In veel innovatietrajecten spelen ethische en maatschappelijke aspecten een belangrijke rol. Bij maatschappelijk verantwoorde innovaties wordt vanaf het begin rekening gehouden met deze aspecten, zodat de innovaties tegemoet komen aan maatschappelijke behoeften en waarden op de langere termijn. Ethische en maatschappelijke eisen aan nieuwe diensten en producten kunnen bovendien fungeren als aanjager van innovatie. MVI-onderzoek gaat over deze aspecten en vindt over het algemeen plaats in nauwe interactie met stakeholders.

Call for proposals

De MVI-call for proposals staat open tot 7 september 2017, 14.00 uur, en richt zich op consortia van onderzoekers en bedrijven. Hoofdaanvrager is een ervaren gepromoveerde onderzoeker met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. Daarnaast bevat een consortium altijd tenminste één private partij die een matchingsbijdrage levert aan het project. Een deel van de vereiste matching mag tevens van (semi)publieke partijen afkomstig zijn. Er kunnen aanvragen worden ingediend voor grote projecten (250.000 euro) als voor kleine projecten (125.000 euro).

Pitch & Date

Onderzoekers die meer informatie willen of in gesprek willen gaan met mogelijke onderzoekspartners zijn welkom op het Pitch & Date Event op 23 mei [Engels]. Overweegt u om een MVI-projectvoorstel binnen het thema Building Blocks of Life in te dienen en u aan te sluiten bij onderzoek dat recent is gehonoreerd binnen het NWO-programma Building Blocks of Life [Engels]? Kom ook dan naar Utrecht. Ook onderzoekers van BBoL-projecten die zich willen verbinden met MVI-onderzoekers zijn van harte welkom. Geïnteresseerden die op de hoogte willen blijven, kunnen zich bovendien aanmelden bij de LinkedIn-groep MVImatch.

Meer informatie


Bron: NWO