NWO-financiering voor tien consortia vanuit Creatieve industrie - KIEM

5 juli 2017

In de eerste maanden van 2017 hebben tien consortia van onderzoekers en private partners financiering toegekend gekregen in het kader van de ronde Creatieve industrie - Kennis Innovatie Mapping (KIEM). De projecten dragen bij aan de Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019 van CLICKNL en aan de kennisbasis van de creatieve industrie.

Met behulp van een Creatieve industrie-KIEM-financiering (maximaal 15.000 euro) kunnen consortia van onderzoekers en private partners een langdurige samenwerking opzetten. Via deze financiering kan een kennisvraag van een private partij nader uitgewerkt worden door een kortlopend onderzoeksproject te formuleren.

De volgende consortia ontvingen in 2017 financiering (op alfabetische volgorde van aanvrager):

Voices of Cultural Memory: Oral/Aural Storytelling in the Museum
Dr. L.M.F. Bertens (UL), prof. dr. Y. van Dijk (UL), dr. S.A. Polak MA, (UL)
In musea worden verhalen verteld. Veel van die verhalen gaan over herinneringen, ze roepen herinneringen op, en zorgen dat bezoekers nieuwe herinneringen aanmaken. Dit onderzoek kijkt welke rol de vorm van vertellen hierbij heeft. Is een levende verteller aansprekender dan een audiotour? Maakt het uit hoe interactief de audiotour is?
Consortiumpartners: Stedelijk Museum Amsterdam, Big Orange

De kracht der vragenstellers
Dr. ir. K.E. Bevelander (RU)
Iedereen is ervaringsdeskundige en kan de wetenschap helpen! Dit project ontwikkelt de innovatieve onderzoekstechnologie 'Crowdience', waarbij de collectieve wijsheid van burgers wordt ingezet om samen een vragenlijst te creëren en tegelijkertijd te beantwoorden. Zo kunnen burgers belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten naar boven brengen die experts over het hoofd zien.
Consortiumpartners: SST Software, Wordlenig

Op zoek naar de bron
Dr. G. Bouma (RUG)
De hoeveelheid nieuws en informatie die via de media tot ons komt is overweldigend. Het vinden van betrouwbare antwoorden op eenvoudige vragen en het vinden van bronnen is in toenemende mate problematisch. In dit project ontwikkelen we methoden om automatisch feiten in een tekst te herkennen en op te slaan.
Consortiumpartner: Sokrates Technologies

RE-Scribe, a tool for Scholars and Artists
Dr. P. Dijstelberge (UvA)
Direct access to heritage: archieven ontsluiten gebeurt maar kan beter kopiëren genoemd worden. Recente voorbeelden laten zien dat het toegankelijk maken van dergelijke bestanden niet eenvoudig is. RE-Scribe is een eenvoudige interface waarmee informatie goed toegankelijk wordt gemaakt. In een pilot gebeurt dat met archiefmateriaal, maar de toepassing is universeel.
Consortiumpartner: Semiotics

Writingplace journal for architecture and literature
Dr. ir. K.M. Havik (TUD)
Literaire romans en gedichten bevatten de kracht een omgeving of situatie zodanig te beschrijven dat deze door een lezer intens beleefd kunnen worden. De onderzoekers van Writingplace koppelen deze kwaliteiten aan architectuur en stedenbouw. Ze brengen kennis over literaire methoden in dit vakgebied samen in een digitaal tijdschrift en publiekspresentaties.
Consortiumpartner: nai010 publishers

Online stedelijk erfgoed
Dr. A.J.C. van der Hoeven (EUR)
Het internet geeft toegang tot het culturele erfgoed van steden. Lokale erfgoedwebsites kunnen erfgoedparticipatie van burgers versterken met behulp van crowdsourcing en sociale media. Dit project bestudeert de toepassingsmogelijkheden van deze online erfgoedinitiatieven in steden, onderzoekt hun maatschappelijke waarde en relevantie, en verkent de uitdagingen die ze tegenkomen.
Consortiumpartner: Het Nieuwe Instituut, Stichting DEN

Speelse stadsgesprekken: maak de toekomst mee
Dr. J.F.H. Kupper (VU)
De stad van de toekomst heeft wetenschap en innovatie nodig. Maar ook de betrokkenheid van burgers. NEMO en de VU gaan samenwerken om een plek te creëren waar het gesprek over stedelijke innovatie op een laagdrempelige en speelse manier plaatsvindt.
Consortiumpartner: NEMO

DIAL for Complex Artworks
Dr. S. Stigter (UvA)
Het duurzaam zorgdragen voor complexe hedendaagse kunstwerken vraagt om een andere aanpak dan gangbaar is voor traditionele kunst. Dit project ontwikkelt een digitale tool voor collectiemanagementsystemen dat professionals bewuster maakt van hun eigen input bij het tentoonstellen van dit soort kunstwerken met DIAL, een Digital Index of an Artwork's Life.
Consortiumpartners: Kröller-Müller Museum, Wiel Simple Solutions

Constructief adaptieve brug
Prof. dr. ir. A.S.J. Suiker (TUE)
Een adaptieve voetgangersbrug wordt ontworpen, geproduceerd en getest. Met sensoren, control units en actuatoren wordt de brug tot leven gebracht. De constructie zal reageren als mensen eroverheen lopen, op een zodanige manier dat het met minder materiaal toch de interne krachten, quasi‐statische vervormingen en dynamische trillingen kan verminderen.
Consortiumpartner: SIDstudio

Creatief taalonderwijs op maat
Dr. P.A. Vogt (UvT), dr. K.A. de Rooij (UvT)
Kan een computer emoties herkennen die aangeven wanneer mensen problemen hebben tijdens het leren van een vreemde taal? En kan diezelfde computer daarop haar leerstof aanpassen om het leren te verbeteren in virtual reality? Dit project zoekt de antwoorden.
Consortiumpartners: Language Institute Regina Coeli BV U&I Learning Nederland BV

Het blijft tot en met november 2017 mogelijk om aanvragen in te dienen voor Creatieve industrie-KIEM. Aanvragen van WO-onderzoekers lopen via NWO; aanvragen van lectoren lopen via Regieorgaan SIA.

Voor het NWO-instrument zijn er in 2017 nog twee beoordelingsmomenten voorzien. De verzameldata voor deze beoordelingsmomenten zijn: maandag 4 september en donderdag 30 november (deadline). Wanneer de beschikbare middelen vóór 30 november zijn uitgeput, zal deze call for proposals reeds voor deze datum worden gesloten.

Meer informatie en contact

WO
NWO
contactpersoon: Laia Frijhoff
e-mail: l.frijhoff@nwo.nl

HBO
Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA
Contactpersoon: Rolf Bossert
e-mail: rolf.bossert@regieorgaan-sia.nl


Bron: NWO