Nieuwe ronde Internationalisering in de geesteswetenschappen in 2018

30 augustus 2017

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen organiseert in 2018 nog één financieringsronde Internationalisering in de geesteswetenschappen. Vanaf eind november zal de call for proposals open staan. De deadline voor aanvragen is donderdag 1 maart 2018.

Wetenschapsfinancier NWO verandert momenteel ingrijpend. Dat heeft gevolgen voor de NWO-onderzoeksfinanciering en voor de financieringsinstrumenten. Sinds januari dit jaar is het nieuw gevormde bestuur van het NWO-domein SGW verantwoordelijk voor een evenwichtig financieringsaanbod op het brede terrein van de sociale en geesteswetenschappen. Dat wil zeggen: voldoende mogelijkheden voor financiering van vrij en thematisch onderzoek, vanuit het perspectief van de sociale én geesteswetenschappen.

Het kost tijd om de bestaande NWO-financieringsmogelijkheden voor de sociale en geesteswetenschappen zorgvuldig tegen het licht te houden en om te bouwen. Door de jaarlijkse ronde Internationalisering in de geesteswetenschappen in 2018 ongewijzigd doorgang te laten vinden, ontstaat tijd en ruimte om de instrumentenmix die NWO voor de sociale en geesteswetenschappen biedt goed te analyseren, en waar nodig aan te passen.

Het domeinbestuur houdt geïnteresseerden via website en nieuwsbrieven van NWO op de hoogte van de beleidsontwikkeling rondom de financieringsinstrumenten.

Over de Internationalisering in de geesteswetenschappen

Het financieringsinstrument Internationalisering in de geesteswetenschappen is bedoeld om samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse onderzoeksgroepen op het terrein van de geesteswetenschappen te bevorderen. NWO wil bovendien de vorming van internationale netwerken in de geesteswetenschappen versterken en geesteswetenschappelijke aanvragen bij internationale instellingen stimuleren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NWO-beleidsmedewerker Laia Frijhoff (E: l.frijhoff@nwo.nl; T: +31 (0)70 3440534).

Bron: NWO