'Exploring Integrated Arts & Culture Research' - Smart Culture Conference 2017

31 oktober 2017

Denk mee over de toekomst van het onderzoek voor kunst en cultuur bij de ‘Exploring Integrated Arts & Culture Research’ - Smart Culture conference 2017! Deze werkconferentie op 23 en 24 november in Amsterdam beoogt onderzoekers van universiteiten, hogescholen en kunst- en cultuurinstellingen te inspireren en te verbinden op het snijvlak van kunst, cultuur en wetenschap.

Keynote sprekers zijn Prof. dr. Premesh Lalu “Wat kunnen we leren van Charlie Chaplin?” en dr. Paulo de Assis over “Muziekbeoefening in de 21ste eeuw”. Naast lezingen en debatten zijn er thematische sessies en workshops over de kunst & cultuur onderzoeksagenda van de toekomst.  De conferentie wordt gezamenlijk door OCW, KNAW, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Regieorgaan SIA en NWO georganiseerd.

Op donderdag 23 november worden in verschillende thematische sessies inzichten en resultaten gedeeld bij de volgende onderwerpen: Makers & Discourse, Society & Narratives, Knowledge & (re)cognition.

Op vrijdag 24 november vinden twee sessies plaats waar de agenda voor het kunst- en cultuur onderzoek binnen de NWO-programma’s voor de komende jaren wordt verkend.

Jet Bussemaker, lector Micha Hamel en hoogleraren Janneke Wesseling en Timo de Rijk lichten in een video het belang van het Smart Culture programma toe.

Meer informatie

Bron: NWO