Drie nieuwe onderzoeken op het snijvlak van Big Data en Digital Humanities in relatie tot de creatieve industrie

21 december 2017

Drie onderzoeksprojecten ontvangen ruim 1,5 miljoen euro financiering om verbindingen te leggen tussen het onderzoek voor de creatieve industrie met Digital Humanities-onderzoek en grootschalige digitale infrastructuren. Binnen het onderzoeksprogramma ligt de aandacht op de interpretatie en ontsluiting van grote, complexe databestanden die mogelijkheden bieden voor nieuwe inzichten en doorbraken door het toepassen van nieuwe methodes en technieken. De projecten zijn gehonoreerd binnen het unieke onderzoeksprogramma 'Smart Culture – Big Data/Digital Humanities'.

Smart Culture – Big Data/Digital Humanities is een gezamenlijk initiatief van NWO Sociale en Geesteswetenschappen, NWO Exacte en Natuurwetenschappen, de topsector Creatieve Industrie en Commit2Data. De onderzoeksprojecten hebben een looptijd van vier jaar.


Kennis toegankelijk maken

Smart Culture – Big Data / Digital Humanities is een van de onderzoeksprogramma's van de topsector Creatieve Industrie. Binnen deze topsector vindt onderzoek plaats waar de creatieve industrie van kan profiteren. Ook wordt kennis toegankelijk gemaakt voor de sector en wordt samenwerking bevorderd tussen onderzoekers en ondernemers.

Meer informatie


Bron: NWO