Besturen NWO compleet met benoeming Job Cohen

Cohen wordt bestuurslid Sociale en Geesteswetenschappen

7 februari 2017

Met de benoeming van Job Cohen als maatschappelijk lid van het domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen is de veranderende Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bestuurlijk compleet. Cohens grote ervaring als politicus, bestuurder en belangenbehartiger maakt hem bij uitstek geschikt om de menings- en besluitvorming van het NWO-domeinbestuur in een bredere context te plaatsen en om de brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. Het domeinbestuur besluit over het beleid en de onderzoeksfinanciering van NWO voor de sociale en geesteswetenschappen.

NWO verandert

De organisatie van NWO wordt efficiënter en transparanter ingericht. De voormalige negen NWO-'gebieden' worden geclusterd tot vier domeinen met elk een bestuur: Exacte en Natuurwetenschappen (ENW); Toegepaste en Technische wetenschappen (TTW); Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en Zorgonderzoek en Medische wetenschappen (ZonMw). De instituten worden ondergebracht in de NWO-institutenorganisatie. NWO wordt flexibeler, slagvaardiger, meer op samenwerking gericht en gaat beter inspelen op ontwikkelingen in de wetenschap én maatschappij.


Over Job Cohen

Job Cohen (1947) begon zijn loopbaan als wetenschapper en werd hoogleraar en uiteindelijk rector magnificus in Maastricht. In 1993 begon zijn politieke carrière. Cohen was staatssecretaris, lid van de Eerste Kamer, burgemeester van Amsterdam (2001-2010) en tot slot politiek leider en fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. In 2012 vertrok hij uit de Tweede Kamer. Job Cohen is nu onder meer voorzitter van de brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid Cedris, Thorbecke-hoogleraar aan de Universiteit van Leiden, voorzitter van de Raad van Toezicht van Wageningen UR en van de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

Bron: NWO