Wiskundeclusters krijgen opnieuw financiering voor activiteiten

18 december 2017

De vier wiskundeclusters, DIAMANT, GQT, NDNS+ en STAR, krijgen van NWO opnieuw financiering om reguliere activiteiten te organiseren. Dankzij deze financiering van NWO worden de wiskundeclusters in de gelegenheid gesteld om hun krachten te bundelen en hun internationale positie een extra impuls te geven.

Het beschikbaar stellen van deze financiering voor de clusteractiviteiten geeft gehoor aan één van de actielijnen van het Deltaplan voor de Nederlandse wiskunde, de consolidering van de wiskundeclusters. Meer informatie over het Deltaplan: https://www.platformwiskunde.nl/wp-content/uploads/2016/10/DeltaplanWiskunde.pdf

Elk wiskundecluster krijgt 85.000 Euro voor de komende 2 jaren om diverse activiteiten te organiseren. De financiering zal worden gebruikt voor onder andere graduate schools, workshops/seminars, reisbeurzen voor buitenlandse bezoekers en jonge onderzoekers, en outreach dagen. Deze activiteiten dragen bij aan het creëren van een stimulerende onderzoeksomgeving voor onderzoekers en de zichtbaarheid van de wiskundeclusters. Ook zullen de activiteiten het internationale karakter van de wiskundeclusters versterken. De wiskundeclusters behouden hierdoor hun belangrijke rol binnen de Nederlandse wiskunde én het internationale wetenschappelijk speelveld. Kennisuitwisseling en samenwerking staan centraal binnen de wiskundeclusters.

Meer informatie over de wiskundeclusters:

 

Bron: NWO