Vernieuwend natuurkundeonderzoek krijgt 3,5 miljoen euro

16 mei 2017

Het NWO domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen heeft acht aanvragen gehonoreerd in de NWO Natuurkunde Projectruimte. Dit subsidie-instrument is bedoeld voor kleinschalige projecten voor fundamenteel natuurkundeonderzoek met een vernieuwend karakter en wetenschappelijke, industriële of maatschappelijke urgentie.

De volgende acht voorstellen zijn gehonoreerd (in willekeurige volgorde):

Catching doubly magic tin - dr. Julia Even (RUG)
Het doel van dit project is Penning trap massaspectroscopie met weergaloze precisie te gebruiken om de massa te bepalen van Sn-100, het zwaarste atoom met een gelijk aantal protonen en neutronen in de kern. Het produceren van goede monsters van dit dubbelmagische tin is tot nu toe erg ingewikkeld gebleken. De onderzoekers gaan Sn-100 en zijn naburige isotopen produceren met smelt- en verdampingsreacties en nieuwe gas-chemische scheidingstechnieken.

Going beyond the Standard Model with noncommutative geometry  - dr. Walter van Suijlekom (RU)
Het zogenoemde niet-commutatieve meetkundige deeltjesmodel verbindt het concept van gekromde ruimtetijd met andere fundamentele interacties in de natuur. Het doel van dit project is om het model en zijn fysische consequenties volledig te analyseren en begrijpen, waardoor uiteindelijk de theorie met experimenten bij CERN kan worden vergeleken.

How to read and write mechanical information in DNA molecules - prof.dr. Helmut Schiessel (LEI)
Met computerberekeningen worden in dit project DNA moleculen ontworpen met bijzondere mechanische eigenschappen, wat leidt tot moleculen die buigzamer of stijver zijn dan gemiddeld, of een specifieke vorm hebben. De onderzoekers zullen de theoretische mogelijkheden van de mechanische DNA-code verkennen én onderzoeken hoe  een dergelijke structuurcode in de natuur wordt benut.

Nematic superconductivity in topological materials  - dr. Anne de Visser (UvA)
Topologische supergeleiders bieden nieuwe mogelijkheden voor het testen van theorie over onconventionele supergeleiding. De onderzoekers zullen het concept van gebroken rotatiesymmetrie gebruiken om stevig bewijs te vinden voor de zogenoemde nematische supergeleiding, die ze onlangs ontdekten in op Bi2Se3 gebaseerde kristallen.

Nuclear Parton Distributions from LHC Data - dr. Juan Rojo (VU)
Voortbordurend op uitgebreide expertise in het bepalen van protonstructuren, zal dit project door middel van machine learning methoden proberen te komen tot zogenaamde parton distributiefuncties voor atoomkernen, gebruikmakend van proton-lood botsingen in de Large Hadron Collider (LHC). Het doel is meer inzicht te verkrijgen in koude kernmaterie en essentiële input te leveren aan het zware-ionen-programma van de LHC.

Probing new physics with ultracold helium atoms - dr. Wim Vassen (VU)
Met atoominterferometrie, gebruikmakend van heliumatomen gekoeld tot Bose-Einstein condensatie, onderzoekt dit project de limieten van de theorie van de quantumelektrodynamica (QED), op zoek naar natuurkunde voorbij het Standaard Model. De experimenten moeten een vijfvoudige verbetering opleveren van de nauwkeurigheid van de dimensieloze fijne structuurconstante α, die van belang is bij het testen van het Standaard Model.

Terahertz photo-magnonics - prof.dr. Bert Koopmans ( TU/e)
In dit project onderzoeken de aanvragers de mogelijkheden om met spinstromen die door femtoseconde laserpulsen worden aangedreven, spingolven te induceren met een THz frequentie; deze golven manifesteren zich quantummechanisch als magnonen. Door een nieuw theoretisch raamwerk te combineren met nanoschaalexperimenten, hopen ze een nieuw onderzoeksveld aan te boren in THz photo-magnonica, een mogelijk toekomstige informatietechnologie die energie-efficiënt en veelzijdig is.

Pump up the volume: unravelling intrinsically disordered regions of the protein BRCA2 with Acoustic Force Spectroscopy  - prof.dr.ir. Erwin Peterman (VU), prof.dr. Claire Wyman (Erasmus MC), prof.dr.ir. Gijs Wuite (VU)
In dit project combineren de onderzoekers de hoogstaande kennis van eiwitchemie binnen het Erasmus MC met de techniek van Acoustic Force Spectroscopy, ontwikkeld aan de VU, om te onderzoeken hoe het (ont)vouwproces en vormveranderingen in het eiwitproduct van het borstkankergen BRCA2 de interactie met andere eiwitten beïnvloeden.

Figuur uit onderzoek Pump up the volume, door Peterman, Wyman en Wuite: (A) Schematische tekening van Acoustic Force Spectroscopy. Links: schema van het apparaat. Rechts: vloeistofcel met daaraan vastgemaakt een piezo-element dat ultrageluidsgolven opwekt. (B) Links: foto van een AFS-cel met US-quarter als grootte-indicator. Rechts: microscoopbeeld van vele microscopisch kleine bolletjes die met een enkel biomolecuul aan het oppervlak vastzitten. Door het ultrageluid aan te zetten kunnen we een kracht uitoefenen op de bolletjes en zo aan de biomoleculen trekken. (C) Tekening van de voorgestelde experimenten: het ontvouwen van een enkel BRCA-2 eiwit (de dikke zwarte lijn) met behulp van akoestische kracht (de grijze pijl).

Bron: NWO