Verandering en evolutie staan centraal in Big Data onderzoek

18 september 2017

Binnen het programma Commit2Data – Horizontaal 2016 Data Science voor veranderende data financiert NWO vijf projecten die de komende jaren inzetten op de ontwikkeling van geavanceerde technieken binnen het Big Data onderzoek. De bijdrage van NWO voor dit onderzoek bedraagt 3 miljoen euro aangevuld met 1,7 miljoen euro vanuit deelnemende partners.

Diverse data worden gebruikt voor de projecten, zoals bijvoorbeeld data met geometrische componenten, data vanuit sociale netwerken en data verkregen uit watervoorziening. De continue groeiende datastromen en de snel veranderende mogelijkheden om deze data uit te wisselen stellen nieuwe eisen voor dataverwerking en vragen om vernieuwing in de technologie.

De vijf projecten richten zich dan ook op technieken in het automatisch integreren van diverse data, het kunnen omzetten van kwantitatieve gegevens in een kwalitatief oordeel of beslissing, en het automatisch herkennen van gedrag aan de hand van data. In de vijf projecten staan verandering en evolutie centraal. De resultaten die uit deze projecten komen bieden een legio aan mogelijkheden voor traditionele disciplines, maar ook concrete toepassingen voor verkeersmanagement, planologie, verkeersanalyse, waterleidingsector en dienstverlening in de zorg.

Toekenningen

(Op alfabetische volgorde van projecten)

Dynamic Data Analytics through automatically Constructed Machine Learning Pipelines (DACCOMPLI)
Prof. Dr. T.H.W. Bäck (Universiteit Leiden), Dr. dipl.-ing. M. Olhofer (Honda Research Institute Europe), Dr. ir. J.C. Van Gemert (Technische Universiteit Delft), Dr. ir. J Vanschoren (Technische Universiteit Eindhoven), Prof. dr. J.N. Kok, Prof. dr. W. Kraaij en Prof. dr. H.H. Hoos (Universiteit Leiden) i.s.m. Prof dr Bernhard Sendoff en Dr Markus Olhofer (Honda Research Institute), dr Ana Amaldonado en  Rokes Jankie (Qualogy), Prof J.J. van Hilten en Dr J. Marinus (LUMC)

ECiDA: Evolutionary changes in Distributed Analysis
Prof. dr. A Lazovik (Rijksuniversiteit Groningen), Prof. dr. F Arbab (Centrum Wiskunde & Informatica) i.s.m. Jan Gooijer (Vitens), Jeroen Vlek (Anchormen), Evert van Akker (TNO)

Geometric Algorithms for the Analysis and Visualization of Heterogeneous Spatio-temporal Data
Prof. dr. B. Speckmann (Technische Universiteit Eindhoven), Dr. M. Löffler en Prof. dr. M.J. van Kreveld (Universiteit Utrecht), Dr. W. Meulemans en Dr. K.A.B. Verbeek (Technische Universiteit Eindhoven) i.s.m. dr. Matei Stroila, dr. Craig Barnes, Neal Oman, dr. Henry Dorum en dr. Arash Ostadzadeh (HERE Global), Martin Kodde en Benny Onrust (Fugro GeoServices), dr. Frits Brouwer, Olaf Vroom en Marthe Uenk-Telgen (Nationale Databank Wegverkeersgegevens)

Structure-aware Querying & Information Retrieval on Evolving Large Graphs (SQIREL-GRAPHS)
Prof. P.A. Boncz (Centrum Wiskunde & Informatica) en Prof. A.P. de Vries (Radboud Universiteit) i.s.m. Reynold Xin (Databricks), Frank Smit (OBI4WAN), Thijs Westerveld (Wizenoze), Roberto Cornacchia (Spinque) en Alastair Green (Neo Technology, Sweden)

Techniques for the Analysis of Client-Team InteraCtionS (TACTICS)
Prof. dr. ir. H.A. Reijers (Vrije Universiteit Amsterdam), Prof. dr. ir. J.J. van Wijk, Prof. dr. ir. W.M.P. van der Aalst en Dr. ir. J.C.A.M. Buijs (Technische Universiteit Eindhoven) Dr. H. Leopold (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Loet Smeets en Joan Vermeulen (Lunet Zorg)

Zie ook:  inhoudelijke beschrijving van deze projecten

Programma Commit2Data – Horizontaal 2016 Data Science

Een gerichte inspanning is nodig om de grenzen van de huidige data science en big data oplossingen te verschuiven en het algoritmische begrip van data semantiek, computationele complexiteit, data bescherming en menselijke informatie overload, te laten groeien. Om dit te kunnen doen, richt de call zich op data science en het omgaan met evoluerende inhoud, processen, gedrag en samenlevingen.

De aanvragen zijn gericht op het omgaan met veranderende data en ondersteunen van die data binnen de horizontale thema’s data handling en data analytics van COMMIT2DATA. Hier wordt uitgegaan van meer generieke kansen in data science en stewardship.

COMMIT2DATA

COMMIT2DATA, één van de actielijnen van Kennis- en Innovatieagenda (KIA) voor ICT, richt zich op het versterken van kennis, valorisatie en disseminatie van data science, stewardship en technologie voor de topsectoren. Het doel van COMMIT2DATA is binnen verschillende deelprogramma’s grotere samenhangende projecten te financieren om zo fragmentatie van de deelprogramma’s te vermijden en samenwerking te stimuleren.

Het onderzoeksprogramma Commit2Data – Horizontaal 2016 Data Science is één van de calls uit het meerjarig onderzoeks- en innovatieprogramma COMMIT2DATA.

Voor meer informatie: Mevr. R.F. (Rosemarie) van der Veen, tel. +31 (0)70 344 05 87, email c2d@nwo.nl.

 

 

Bron: NWO