NWO pleit voor structurele financiering van nationale digitale infrastructuur

27 november 2017

In het rapport ‘Topwetenschap vereist topinfrastructuur’ adviseert NWO het nieuwe kabinet om 27 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te stellen voor de nationale digitale infrastructuur. Volgens NWO is dit nodig om op wereldniveau te blijven en tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan digitale infrastructuren van Nederlandse onderzoekers.

Onderbouwing van de middelen

Met de toenemende digitalisering van wetenschap hebben onderzoekers een groeiende behoefte aan digitale infrastructuren, zoals geavanceerde netwerken, supercomputers, onderzoekssoftware en datafaciliteiten. Extra investeringen zijn ook nodig om te kunnen voorzien in de groeiende ambities van de Nederlandse onderzoeksgemeenschap, zoals verwoord in de Nationale Wetenschapsagenda, het Nationaal Plan Open Science (OCW, 2017), De Digitale Samenleving (VSNU, 2016) en de Nationale Roadmap (NWO, 2016). De raad van bestuur van NWO heeft het advies van de commissie met de aanbevelingen overgenomen en aangeboden aan het ministerie van OCW.

Investeringen zorgen voor nieuwe impuls

Volgens het rapport zijn extra investeringen nodig in netwerken, datafaciliteiten en cybersecurity om de enorme datagroei en digitalisering te faciliteren. Dit sluit aan bij de ambitie van Nederland om een digitale mainport te zijn. Ook extra investeringen in grote rekenfaciliteiten zijn nodig om in de pas te blijven met andere vooraanstaande kenniseconomieën in Europa. Onderzoekers krijgen hierdoor ongekende mogelijkheden om grote maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Voorbeelden zijn klimaatsimulaties rondom de opwarming van de aarde, onderzoek naar specificaties van nieuwe materialen of analyse van DNA.

Ook acht de commissie extra investeringen nodig in ondersteuning bij het gebruik van onderzoekssoftware en big data. Onderzoekers hebben een steeds grotere behoefte aan dit soort specialistische diensten en ondersteuning. Ook helpt het onderzoekers om te werken via de principes van open science: wetenschappelijke artikelen, onderzoeksdata, methodes en software vrij toegankelijk en herbruikbaar maken voor onderzoekers, bedrijven en de maatschappij.

Meedraaien in de wereldtop

Door extra te investeren in de nationale digitale infrastructuur kunnen Nederlandse onderzoekers blijven meedraaien in de wereldtop van data-intensief onderzoek en kan Nederland een leidende rol spelen in de ontwikkeling van open science.

Meer informatie

Kas Maessen, Hoofd Procesvoering en Kwaliteit bij het domein Exacte en Natuurwetenschappen, telefoon: 070 344 06 95 / 070 344 05 90, e-mail: k.maessen@nwo.nl.

 

Download


Bron: NWO