Joost Batenburg ontvangt Nederlandse Prijs voor ICT-Onderzoek 2018

4 december 2017

De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2018 gaat naar Professor dr. Joost Batenburg. De groepsleider Computational Imaging aan het Centrum Wiskunde & Informatica en hoogleraar aan de Universiteit Leiden ontvangt de prijs voor zijn onderzoek naar nieuwe algoritmes voor tomografie. Aan de prijs is een geldbedrag van € 50.000 verbonden, dat vrij ingezet mag worden door de winnaar ter versterking van zijn of haar onderzoek. 

Foto: Joost Batenburg, credits: Inge HooglandFoto: Joost Batenburg, credits: Inge Hoogland

Voor de 2018 Prijs waren zes kandidaten voorgedragen. De jury was onder de indruk van de kwaliteit en uiteenlopende aard van de inzendingen.

Uit de kandidaten selecteerde de jury, bestaande uit Prof. dr. P.M.G. Apers (Universiteit Twente), Emeritus Prof. dr. K.M. van Hee (Technische Universiteit Eindhoven / Deloitte & Touche) en Prof. dr. S. Klous (Universiteit van Amsterdam / KPMG), Joost Batenburg als een waardige ontvanger van de Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2018.

De jury roemt Batenburg om zijn indrukwekkende wetenschappelijke prestaties en zijn inspanning om de resultaten van zijn onderzoek toegankelijk te maken voor een breed publiek.

De prestigieuze Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek wordt jaarlijks uitgereikt aan een wetenschappelijk onderzoeker, niet ouder dan veertig jaar, die vernieuwend onderzoek heeft verricht of verantwoordelijk is voor een wetenschappelijke doorbraak in de ICT. De prijs wordt beschikbaar gesteld door het ICT-onderzoek platform Nederland (IPN) in samenwerking met NWO via de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen.

Naast het eerder genoemde prijzengeld dat beschikbaar wordt gesteld aan de winnaar zal Batenburg samen met NWO een poster publiceren met een uitleg van het bekroonde werk en het belang ervan ter verspreiding op scholen en andere kennisinstellingen.

Tijdens ICT.OPEN 2018, dat plaats zal vinden op 19 en 20 maart 2018 in Amersfoort, zal Batenburg zijn prijs bij een feestelijke uitreiking in ontvangst nemen.

Eerdere winnaars van de Nederlandse Prijs voor ICT Onderzoek zijn:

  • Prof. dr. Bettina Speckmann – Technische Universiteit Eindhoven(2011)
  • Dr. Cees Snoek – Universiteit van Amsterdam (2012)
  • Prof. dr. Marieke Huisman – Universiteit van Twente (2013)
  • Dr. Birna van Riemsdijk – Technische Universiteit Delft (2015)
  • Prof. dr. Alexandru Iosup – Technische Universiteit Delft / Vrije Universiteit Amsterdam (2016)
  • Dr. Peter Schwabe – Universiteit Nijmegen (2017)

Over Joost Batenburg

Joost Batenburg (1980), Centrum Wiskunde & Informatica – afdeling Computational Imaging en Universiteit Leiden – Cluster Algebra, Meetkunde en Getaltheorie werkt op het gebied van tomografische beeldverwerking en reconstructie. Zijn wetenschappelijke onderzoek wordt internationaal als baanbrekend gezien, en heeft onder andere geleid tot een belangrijke Nature publicatie over atomaire 3D tomografie en tot het door hem ontworpen Discrete algebraïsch reconstructie techniek (DART) algoritme.

Over KHMW
De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen werd opgericht in 1752 en heeft als doelstelling de wetenschap te bevorderen en een brug slaan tussen wetenschap en samenleving. Dit gebeurt door het uitschrijven van prijsvragen, het bekronen van wetenschappelijke prestaties en het organiseren van lezingen en wetenschappelijke conferenties. De Hollandsche Maatschappij is sinds 1841 gevestigd in het Hodshon Huis in Haarlem. www.khmw.nl

Over IPN 
IPN is een landelijk platform voor het Nederlands ICT-onderzoeksveld en fungeert als hét aanspreekpunt richting beleidsmakers, politiek, bedrijfsleven en andere maatschappelijke groeperingen. IPN geeft de ICT in Nederland als wetenschappelijke discipline een sterkere positie en maakt haar meer zichtbaar.www.ictonderzoek.net

Over NWO 
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is de onafhankelijke nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Jaarlijks geeft NWO ruim 500 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en toponderzoekers, vernieuwende instrumenten en apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert het onderzoek van ruim 5300 getalenteerde wetenschappers aan universiteiten en instellingen. Selectie door middel van peer review is in handen van onafhankelijke deskundigen. NWO bevordert de overdracht van kennis naar de maatschappij en het bedrijfsleven. www.nwo.nl

Contactinformatie:

Joep van Wijk, beleidsmedewerker NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen , 070-3494459, j.vanwijk@nwo.nl

Bron: NWO