Indienen voor call DATA2PERSON – Big Data & Health

20 april 2017

NWO heeft de call DATA2PERSON – Big Data & Health opengesteld voor aanvragen. Deze call, die valt onder het COMMIT2DATA programma, beoogt het stimuleren van multidisciplinair onderzoek dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling van effectieve, efficiënte en verantwoorde personal empowerment methodes voor een gezonde samenleving in de toekomst. Consortia bestaande uit ten minste twee faculteiten en ten minste één publiek/private partner kunnen aanvragen indienen.

COMMIT2DATA richt zich op het versterken van kennis, valorisatie en disseminatie van Data Science, stewardship en technologie voor de topsectoren. Binnen het programma ligt daarom een grote nadruk op monitoring en community management. Een gerichte inspanning is nodig om de grenzen van de huidige Data Science en big data oplossingen te verschuiven.

Deze call is een samenwerking tussen COMMIT2DATA, de NWO Domeinen Exacte en Natuurwetenschappen, Technische en Toegepaste Wetenschappen en Sociale en Geesteswetenschappen, het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie, ZonMW en het Ministerie van Economische Zaken. De call is opgesteld en wordt uitgerold in afstemming met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Centraal staat de manier waarop Data Science een bijdrage kan leveren aan gepersonaliseerd aanbod en mogelijkheden van zelf- en samenmanagement van de individuele gezondheidssituatie. Naast Data Science is de inzet van andere voor deze call relevante wetenschappelijke disciplines daarom noodzakelijk; disciplines die voor deze call vraagstukken kunnen articuleren en duiden en een oplossingsgerichte aanpak kunnen helpen ontwikkelen en/of de effectiviteit en haalbaarheid hiervan kunnen toetsen aan de praktijk.

  • Consortia bestaande uit ten minste twee faculteiten en ten minste één publiek/private partner kunnen aanvragen indienen.
  • Per project bedraagt de subsidie minimaal k€ 250 en maximaal M€ 1.
  • Per project bedragen de totale projectkosten minimaal k€ 500 en maximaal M€ 2.
  • De totale bijdrage (in cash plus in kind) van de private en/of publieke partner(s) bedraagt minimaal 30% en maximaal 50% van de totale projectkosten.
  • De totale in kind en in cash bijdrage van de private en publieke partner(s) bedragen beide minimaal 15% van de totale projectkosten.
  • Het totaal beschikbare subsidiebudget voor projecten bedraagt M€ 5,225.

Deadline voor indiening van onderzoeksvoorstellen is 5 september 2017, 14:00 CEST. Voor verdere informatie, voorwaarden en om in te dienen, zie de financieringspagina van de call.

Een matchmaking tussen academische, publieke en private partijen staat gepland op 22 mei 2017. Partijen die interesse hebben in deelname kunnen zich tot 10 mei aanmelden via DATA2PERSON@nwo.nl en zullen per mail meer informatie over dit evenement ontvangen.

Voor inhoudelijke vragen over deze call for proposals neemt u contact op met NWO:

Dr. A. (Astrid) Zuurbier, tel. +31 (0)70 349 4709
Dr. M.J. (Marijn) Hollestelle, tel. +31 (0)70 344 0968
e-mail: DATA2PERSON@nwo.nl

 

 

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)