Bilaterale Cyber Security call for proposals ‘Joint U.S. – Netherlands Cyber Security Research Program’ aangekondigd

17 mei 2017

NWO Exacte en Natuurwetenschappen en het Ministerie van Veiligheid & Justitie hebben op 17 mei samen met hun partner de Cyber Security Division (CSD) van het Department of Homeland Security (DHS) de openstelling bekendgemaakt van een bilaterale call for proposals. Binnen dit ‘Joint U.S. – Netherlands Cyber Security Research Program' wordt circa M€ 2,4 beschikbaar gesteld voor onderzoeksprojecten op het gebied van Cyber Security. Het onderzoek wordt gezamenlijk uitgevoerd door onderzoekers uit de Verenigde Staten en Nederland.

De call werd opengesteld tijdens de Internationale NCSC One Conference in Den Haag door Douglas Maughan, CSD directeur, Raymond Doijen, NCSC hoofd Cyber Security Expertise en Advies en Jan Piet Barthel, NWO programmamanager Cyber Security onderzoek. Het doel van dit nieuwe programma is om de samenwerking tussen toponderzoekers in cyber security gevestigd in de twee landen te versterken.

Patricia Zorko, Ministerie van V&J directeur Cybersecurity : “Als er iets niet is gebonden aan landsgrenzen, dan zijn het wel cyber security uitdagingen. Oplossingen voor de problemen waarmee we geconfronteerd worden, kunnen dan ook niet op individueel (lands)niveau worden ontwikkeld of uitgevoerd. Sterke internationale samenwerking en het delen van ervaringen is belangrijk voor de ontwikkeling van effectieve (nationale) cyber security maatregelen. Door Nederlandse onderzoekers aan die uit de Verenigde Staten te verbinden, kan worden geprofiteerd van elkaars kennis en kan het niveau aan weerszijden omhoog worden getild. Met deze gezamenlijke call bevestigen we opnieuw onze gezamenlijke missie om de onderzoeksbanden tussen Nederland en de Verenigde Staten te versterken, om zo de samenwerking tussen onze beste cyber security onderzoekers verder te verbeteren. We kunnen de uitdagingen van vandaag en morgen alleen het hoofd bieden door te investeren in gedeelde kennis. Het NCSC is trots op het feit dat het DHS en NWO tot zijn partners kan rekenen op dit gebied.” 

“Cyber security is niet aan landsgrenzen gebonden. Vandaar deze nieuwe internationale bilaterale overeenkomst, waardoor subsidies beschikbaar worden gesteld voor Amerikaans-Nederlandse onderzoeksteams. Hierdoor kunnen middelen worden ontwikkeld waar beide landen van zullen profiteren,” aldus dr. Robert Griffin, (waarnemend) ondersecretaris  Science and Technology, DHS. “Deze bilaterale call is een belangrijke stap vooruit in het partnership-programma van CSD met betrekking tot internationale cyber security organisaties,” aldus Douglas Maughan. “Dit is een uniek programma, waar we erg enthousiast over zijn. Deze subsidies zullen nieuwe samenwerkingsverbanden creëren tussen Amerikaanse en Nederlandse onderzoekers, waardoor vanuit een globaal perspectief naar een internationaal probleem kan worden gekeken: de cyber security van vitale infrastructuur en netwerken.”

De twee focusgebieden voor het onderzoek in het programma zijn: Industrial Control Systems / Supervisory Control and Data Acquisition Systems en Distributed Denial of Service attacks and the Domain Name Systems.

Jan Piet Barthel: “De globale uitdagingen binnen de cyber security, de waardering vanuit de onderzoeksgemeenschap en de resultaten van de pilot bevestigden voor ons de waarde van ons partnerschap met DHS-CSD. Het uitschrijven van een nieuwe gezamenlijke call was dus een logische keuze.”

De helft van het beschikbare programmabudget van 2,4 miljoen wordt beschikbaar gesteld door NWO en het Ministerie van Veiligheid & Justitie. De andere helft van het budget wordt beschikbaar gesteld door DHS S&T CSD. De verwachting is dat binnen het programma vijf onderzoeksvoorstellen gehonoreerd kunnen worden.

Geïnteresseerde bilaterale onderzoeksteams kunnen een gezamenlijk onderzoeksvoorstel indienen bij hun nationale contactpunt voor deze call. Dit betreft NWO voor Nederlandse aanvragers, en DHS voor Amerikaanse aanvragers. De deadline voor indiening van voorstellen is 31 augustus 2017, 14:00 CET (8:00 a.m. EDT).

Meer informatie over de call vindt u hier.

Bron: NWO