Big Data project toegekend: Data Logistics 4 Logistics Data

23 juni 2017

Begin juni is binnen de domeinen van NWO Sociale en Gedragswetenschappen en Exacte en Natuurwetenschappen een aanvraag toegekend binnen compartiment 1 van het onderzoeksprogramma ‘Big Data: real time ICT for logistics’. Het budget voor compartiment 1 van dit programma is een miljoen euro (M€1) en is beschikbaar gesteld door NWO en het ministerie van Economische Zaken.

Big Data: real time ICT for Logistics richt zich op vernieuwend en wetenschappelijk onderzoek dat innovatieve toepassingen in de logistieke sector op het gebied van big data mogelijk maakt. De behoefte aan ICT-oplossingen binnen de sector logistiek is breed en divers. De call is opgedeeld in twee compartimenten waarbij compartiment 1 richt zich op de vraagstukken rondom een collectieve infrastructuur.

Het volgende onderzoeksproject is toegekend:
Data Logistics 4 Logistics Data

Data Logistics for Logistics Data (DaL4LoD) is een innovatieproject van TNO en UvA dat aansluit op de ambities van de Topsector Logistiek en Commit2Data. De logistieke bedrijven streven naar een internationaal leidende positie, onder meer als ketenregisseur, en hiervoor zullen zij op grote schaal logistieke data moeten gaan delen. Hiervoor is een data infrastructuur nodig als basis voor essentiële logistieke informatiediensten, bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van transportcapaciteit en de verwachte aankomsttijden van lading. De data infrastructuur moet veilig en vertrouwd zijn. Belangrijkste resultaat van het project is een gevalideerde blauwdruk voor deze data infrastructuur.

Meer over Big Data: real time ICT for logistics - compartiment 1

Bron: NWO